Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 16
Výnos 6,92 %
Rozptyl výnosov -0,90 %11,19 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 20
Výnos 5,63 %
Rozptyl výnosov 0,58 %13,67 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 2889
Výnos 4,57 %
Rozptyl výnosov -16,25 %26,35 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac