Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 16
Výnos 13,19 %
Rozptyl výnosov -2,18 %22,32 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 20
Výnos 10,31 %
Rozptyl výnosov 2,00 %20,94 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 3066
Výnos 7,05 %
Rozptyl výnosov -16,10 %37,70 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 20

Viac