Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 16
Výnos 13,69 %
Rozptyl výnosov -2,50 %23,36 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 20
Výnos 10,13 %
Rozptyl výnosov 1,87 %19,55 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 3070
Výnos 7,90 %
Rozptyl výnosov -13,01 %35,91 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 20

Viac