Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 16
Výnos 4,49 %
Rozptyl výnosov -1,95 %8,12 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 20
Výnos 3,74 %
Rozptyl výnosov 0,34 %8,65 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 3026
Výnos 0,64 %
Rozptyl výnosov -18,73 %19,78 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac