Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0,00 % 7,88 % 5,49 % 3,55 % Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0,02 % 8,88 % 2,85 % 10,70 % Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier -0,01 % 2,05 % 1,32 % 1,79 % Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV 0,01 % 5,58 % 1,84 % 5,05 % Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0,03 % 5,15 % 1,55 % 6,07 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,20 % -0,56 % 1,42 % 3,18 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,09 % -0,40 % 2,39 % 1,84 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 0,02 % 0,25 % 1,61 % 2,59 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0,09 % -0,64 % 3,86 % 4,05 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0,05 % 2,23 % 4,14 % 6,44 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0,66 % 9,91 % 6,28 % 11,94 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0,04 % -0,42 % 5,53 % 15,63 % Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier 0,07 % 9,57 % 8,34 % 12,82 % Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier -0,08 % 2,83 % 0,86 % 3,60 % Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,07 % 8,38 % 3,79 % 10,61 % Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier -0,05 % 3,12 % 0,05 % 2,40 % Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0,12 % 2,99 % 1,14 % 5,35 % Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0,13 % 7,77 % 2,27 % 7,05 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy