Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,04 % 2,78 % 0,13 % 2,41 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,04 % 0,16 % 1,61 % 1,84 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 0,12 % 0,71 % 2,82 % 2,46 % Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0,05 % 1,46 % 0,95 % 3,61 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0,20 % -1,18 % 3,72 % 4,19 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0,11 % -0,15 % 4,31 % 6,45 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0,66 % 2,13 % 6,25 % 11,94 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0,01 % -3,63 % 5,39 % 15,43 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,13 % 0,27 % 1,34 % 3,02 % Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0,10 % 2,51 % 1,30 % 5,28 % Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0,07 % 3,43 % 1,69 % 6,07 % Detail
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0,18 % 6,09 % 5,48 % 3,54 % Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0,05 % 6,03 % 8,39 % 12,16 % Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,03 % 5,35 % 3,94 % 10,33 % Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0,11 % 5,82 % 2,42 % 6,92 % Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0,01 % 1,67 % 1,34 % 1,80 % Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0,01 % 4,07 % 1,89 % 5,05 % Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0,06 % 5,04 % 2,94 % 10,27 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy