Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.invest - Konzervatívny flexibilný fond 3 0,04 % 2,47 % 2,09 % 3,93 % Detail
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD 6 0,44 % -5,02 % 8,52 % 15,87 % Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 6 0,13 % 5,12 % 9,11 % 14,04 % Detail
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund 6 -0,36 % -15,13 % 8,32 % 25,23 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 -0,74 % -1,14 % 5,06 % 7,50 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP 6 0,38 % -1,20 % 4,82 % 16,37 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Fund 6 2,03 % 13,06 % 6,53 % 16,45 % Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,12 % -2,19 % 12,29 % 16,23 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 6 -0,66 % 20,75 % 7,44 % 17,10 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 -0,26 % 10,16 % 9,26 % 16,08 % Detail
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 7 1,49 % 6,21 % 0,43 % 25,56 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 0,19 % 10,12 % 0,56 % 10,03 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,47 % 5,21 % 7,03 % 8,74 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc 5 0,35 % 15,81 % -0,45 % 12,62 % Detail
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 4 0,65 % 11,50 % 3,87 % 6,37 % Detail
Aberdeen Global - Technology Equity Fund 6 0,97 % 2,55 % -0,88 % 22,73 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP 5 0,25 % 7,09 % 4,98 % 14,92 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund USD 6 0,26 % 8,67 % 6,68 % 15,13 % Detail
Aberdeen Global - World Government Bond Fund 4 0,02 % -5,99 % 1,56 % 6,26 % Detail
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund 6 0,50 % 6,92 % 4,41 % 16,90 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis 6 0,05 % 5,59 % 3,57 % 14,35 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc 6 0,05 % 8,21 % 3,94 % 14,13 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis 6 0,52 % 15,31 % 6,04 % 12,97 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 1,18 % 20,45 % 6,34 % 14,39 % Detail
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) 6 -0,26 % -22,77 % 4,18 % 21,25 % Detail
Allianz China A-Shares AT (USD) acc 6 -0,05 % -22,71 % 8,63 % 21,69 % Detail
Allianz China A-Shares IT (USD) acc 6 -0,04 % -21,96 % 9,00 % 21,70 % Detail
Allianz China A-Shares WT (USD) acc 6 -0,04 % -21,68 % 6,82 % 21,70 % Detail
Allianz China Equity A EUR - dis 6 1,05 % -7,89 % 6,05 % 25,31 % Detail
Allianz China Equity A GBP - dis 6 1,26 % -7,38 % 4,33 % 25,24 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy