Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C) 4 0,22 % 1,18 % 4,70 % 7,11 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A USD (C) 4 -0,06 % 0,43 % 0,40 % 7,95 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) 4 0,31 % 1,11 % 4,97 % 7,81 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) 4 0,34 % 0,12 % 5,03 % 7,81 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR 5 0,18 % 6,86 % 8,23 % 14,63 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hedged 6 0,14 % 6,16 % 2,93 % 17,26 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD 6 0,03 % 6,48 % 12,58 % 15,13 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) 6 0,15 % 38,04 % 14,65 % 16,50 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR Hgd (C) 6 -0,02 % 37,33 % 11,70 % 18,67 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) 6 -0,23 % 36,74 % 18,79 % 16,96 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) 6 0,37 % 14,65 % 4,67 % 14,78 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR Hgd (C) 6 -0,20 % 13,99 % 4,82 % 16,71 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) 6 -0,04 % 13,61 % 5,62 % 15,24 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK Hgd (C) 6 0,44 % -4,61 % 7,33 % 18,84 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) 6 0,18 % 0,53 % 9,16 % 14,70 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C) 6 0,05 % -0,08 % 4,86 % 16,98 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) 6 0,10 % -0,46 % 9,20 % 15,61 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) 4 0,14 % 6,36 % 4,46 % 7,21 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C) 4 -0,05 % 5,86 % 3,33 % 6,24 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) 4 -0,23 % 5,37 % 6,26 % 7,68 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) 4 0,14 % 4,53 % 1,03 % 7,12 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 2 -0,10 % 3,61 % 2,39 % 7,85 % Detail
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 6 -0,30 % 23,93 % 6,08 % 21,35 % Detail
Amundi Funds Protect 90 A2 EUR Cap 3 -0,03 % 3,32 % -0,96 % 2,65 % Detail
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) 5 0,24 % -5,02 % 4,70 % 8,91 % Detail
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C) 5 -0,15 % -5,95 % 4,69 % 9,96 % Detail
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) 6 -0,71 % 1,01 % 8,01 % 16,44 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) 6 -0,33 % 22,70 % 10,74 % 19,52 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) 6 0,15 % 29,31 % 6,37 % 16,10 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) 6 -0,27 % 27,95 % 8,40 % 16,57 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy