Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 2C 6 0,23 % 0,00 % 6,52 % 23,70 % Detail
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C 6 0,19 % 0,00 % 3,92 % 19,88 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 6 -0,06 % -2,33 % -0,72 % 17,08 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 6 -0,49 % 0,00 % 2,56 % 19,15 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 6 0,38 % 4,47 % 2,63 % 14,71 % Detail
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D 6 0,24 % 9,65 % 6,01 % 15,63 % Detail
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C 6 0,52 % 13,00 % 6,73 % 14,16 % Detail
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 6 0,15 % 0,00 % 7,07 % 24,72 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,00 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6 -1,42 % 0,00 % 3,67 % 21,27 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D 6 0,44 % 8,13 % 4,45 % 13,91 % Detail
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 6 0,00 % -7,13 % 3,64 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 6 1,48 % 26,17 % 3,92 % 13,74 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged 6 1,84 % 45,61 % 12,81 % 15,02 % Detail
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF USD 6 0,33 % 26,05 % 4,31 % 16,33 % Detail
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C 6 0,35 % -0,72 % 9,68 % 13,70 % Detail
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C 6 0,37 % -2,27 % 2,35 % 14,70 % Detail
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 6 0,27 % 32,29 % 16,44 % 15,22 % Detail
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 6 -0,53 % 0,00 % 9,22 % 20,18 % Detail
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 6 0,29 % 27,70 % 14,76 % 14,45 % Detail
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C 5 -0,07 % 4,28 % 5,81 % 11,61 % Detail
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (EUR) Acc 5 0,20 % 4,35 % 5,82 % 11,61 % Detail
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF EUR 7 0,96 % 2,84 % 7,61 % 25,02 % Detail
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 6 0,01 % 13,24 % 10,38 % 12,48 % Detail
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D 6 0,18 % 19,89 % 5,64 % 13,87 % Detail
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C 6 0,25 % 51,99 % 22,41 % 20,22 % Detail
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 6 0,85 % 53,29 % 22,55 % 20,22 % Detail
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR 6 0,81 % 3,57 % 10,45 % 17,18 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C 5 -0,12 % 11,04 % 9,32 % 10,33 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR 5 0,08 % 12,19 % 8,74 % 10,37 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy