Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C 5 0,25 % -9,17 % -6,24 % 14,45 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR 6 0,31 % -2,79 % 2,23 % 15,87 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR 6 -0,22 % -3,24 % -0,22 % 15,87 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR - EUR (C) 6 0,41 % 9,15 % 6,87 % 15,86 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR 6 0,41 % 7,18 % 7,24 % 14,09 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR 6 0,46 % 7,22 % 5,50 % 13,50 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK 6 -0,46 % 5,80 % 0,98 % 14,65 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ETF-C EUR 6 -0,11 % 6,09 % 3,06 % 14,15 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ETF-C USD 6 0,26 % 5,46 % 3,02 % 14,14 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C 6 -0,72 % 3,96 % 8,55 % 15,47 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - UCITS ETF DR - EUR (C) 6 0,20 % -9,18 % 1,10 % 13,16 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - UCITS ETF DR - USD (C) 6 -1,06 % -9,57 % 0,99 % 14,47 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) 5 -0,66 % 4,90 % 7,33 % 13,60 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR 6 0,09 % 8,18 % 9,83 % 13,15 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR 6 2,09 % -3,79 % 6,86 % 19,25 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C EUR 6 -0,10 % 8,09 % 6,48 % 13,61 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C EUR Hedged 6 -0,50 % 25,25 % 5,49 % 14,55 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C JPY 6 0,49 % 7,53 % 3,04 % 13,94 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR 6 -0,35 % -3,52 % 4,77 % 17,38 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C USD 6 -0,92 % -3,67 % 0,40 % 18,29 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR 6 -0,41 % -2,59 % 0,68 % 15,81 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD 6 -0,97 % -2,72 % 0,65 % 16,93 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF-C EUR 6 0,64 % 6,57 % 10,56 % 15,67 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF-C 6 0,65 % 4,02 % 5,27 % 16,09 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C 6 0,57 % 7,20 % 7,76 % 15,95 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe UCITS ETF C EUR 6 0,60 % 6,60 % 6,74 % 14,49 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C 6 0,25 % 7,93 % 3,89 % 14,46 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C EUR 6 0,42 % 9,59 % 13,07 % 14,30 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C USD 6 -0,14 % 9,38 % 13,03 % 15,09 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR 6 0,12 % 8,15 % 10,29 % 13,04 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy