Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR 6 0,43 % 23,65 % 12,03 % 12,61 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C USD 6 0,17 % 21,87 % 11,94 % 13,45 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6 0,61 % 50,10 % 21,17 % 18,60 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged 6 0,46 % 47,97 % 15,47 % 20,74 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C USD 6 0,60 % 48,32 % 21,15 % 18,77 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR 6 -0,14 % 11,33 % 6,85 % 15,98 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) 6 0,36 % 14,43 % 7,94 % 15,21 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR 6 0,23 % 21,81 % 11,14 % 12,42 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) 6 0,68 % 24,16 % 10,96 % 12,33 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR 6 -0,08 % 8,33 % 9,14 % 19,81 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C USD 7 -0,10 % 6,74 % 10,36 % 19,98 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR-C 6 0,29 % 30,18 % 13,99 % 13,55 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR 6 0,25 % 29,03 % 14,75 % 13,47 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C Hedged EUR 6 0,27 % 27,34 % 12,05 % 15,75 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 6 0,31 % 27,75 % 14,33 % 14,21 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 ETF-C EUR 6 0,30 % 12,03 % 7,41 % 14,08 % Detail
AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG ETF 7 0,10 % 265,62 % 17,42 % 141,98 % Detail
Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C) 6 2,87 % -24,88 % -5,64 % 21,66 % Detail
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) 6 0,23 % 8,48 % 10,47 % 12,31 % Detail
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) 6 -0,15 % 16,12 % 11,83 % 16,90 % Detail
AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc 6 0,00 % 2,73 % 10,30 % 18,49 % Detail
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF (EUR) Acc 6 -0,21 % 8,29 % 10,03 % 13,49 % Detail
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - EUR 6 -0,22 % 2,64 % 5,11 % 15,67 % Detail
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - GBP 7 -0,35 % 2,51 % -38,60 % 58,81 % Detail
Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) 6 0,25 % 28,38 % 14,88 % 13,99 % Detail
Amundi MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF - Acc 5 0,20 % 27,69 % 17,00 % 14,10 % Detail
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) 7 0,40 % -6,55 % 5,03 % 24,61 % Detail
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF 6 0,21 % 18,98 % 11,62 % 13,94 % Detail
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR 6 0,22 % 23,12 % 11,95 % 12,61 % Detail
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (dis) 5 0,08 % 2,90 % 4,60 % 9,27 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy