Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR (hedged) acc 6 -0,32 % -6,23 % 3,63 % 18,93 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - EUR acc 6 -0,18 % -5,34 % 6,96 % 19,26 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc 6 -0,26 % -6,27 % 7,15 % 19,37 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND - Classic H EUR 2 0,08 % 3,79 % 0,97 % 1,04 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND, Classic H CZK Cap 2 0,01 % -0,87 % 3,36 % 4,78 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic H CZK, Cap] 6 -0,14 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic, Cap] EUR 6 -0,07 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic, QD] - dis 6 -0,07 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Privilege, AD] (dis) 6 Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Privilege, Cap] 6 -0,07 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic RH CZK, C] Acc 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, C] Acc 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, D] dis 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Privilege RH CZK, C] Acc 6 Detail
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) 4 0,41 % 1,62 % -0,94 % 6,97 % Detail
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD 4 0,47 % 1,28 % 4,85 % 8,36 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR 6 0,16 % 12,38 % 5,50 % 15,87 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR - distribution Y 6 0,16 % 10,19 % 7,83 % 15,95 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR [Privilege, C] 6 0,16 % 13,58 % 12,68 % 15,88 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA Hedged CZK 6 0,09 % 7,21 % 12,60 % 17,10 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA USD 6 0,09 % 11,29 % 9,94 % 16,46 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA USD - distribution Y 6 0,09 % 9,16 % 7,74 % 16,50 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR 7 -0,88 % 16,44 % 0,65 % 29,19 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD 7 -0,95 % 15,30 % 0,66 % 29,51 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y 7 -0,94 % 6,34 % -2,82 % 30,21 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR 6 -1,75 % -26,11 % 1,85 % 26,13 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR - distribution Y 6 -1,75 % -27,72 % -0,54 % 26,36 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity USD 7 -1,82 % -26,84 % 0,70 % 26,85 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity USD - distribution Y 7 -1,82 % -28,39 % -1,53 % 27,05 % Detail
BNP Paribas Funds Climate Impact 6 -0,42 % -0,50 % 5,45 % 17,58 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy