Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz China Equity A EUR - dis 6 -1,50 % -18,54 % 6,59 % 25,01 % Detail
Allianz China Equity A USD - dis 6 -1,63 % -18,51 % 5,26 % 25,57 % Detail
Allianz China Equity AT USD - acc 6 -1,63 % -18,54 % 6,32 % 25,56 % Detail
Allianz Cyber Security AT EUR 6 -2,50 % 46,65 % 22,99 % Detail
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc 4 -0,78 % 7,44 % 1,11 % 4,88 % Detail
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis 4 -0,78 % 5,65 % 0,76 % 4,71 % Detail
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR 4 -1,14 % 13,42 % 3,99 % 8,11 % Detail
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc 2 -0,01 % 3,41 % 0,58 % 0,55 % Detail
Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc 4 -0,41 % 2,25 % 1,95 % 6,10 % Detail
Allianz Euro Bond A EUR - dis 4 -0,41 % 0,50 % 0,18 % 6,02 % Detail
Allianz Euro Bond AQ EUR - dis 4 -0,40 % 1,19 % -1,34 % 6,17 % Detail
Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc 6 -1,35 % 6,54 % 4,81 % 21,66 % Detail
Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis 6 -1,35 % 4,95 % 4,27 % 21,56 % Detail
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc 6 -0,92 % 5,69 % 8,14 % 21,88 % Detail
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc 6 -1,11 % 12,53 % 10,72 % 19,55 % Detail
Allianz Europe Equity Growth A EUR - dis 6 -1,87 % 9,46 % 5,71 % 22,06 % Detail
Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis 6 -1,80 % 11,08 % 10,90 % 22,23 % Detail
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF) CHF - acc 6 -1,42 % 10,64 % 10,46 % 21,76 % Detail
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) HUF - acc 6 -2,24 % 14,71 % 9,03 % 26,47 % Detail
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc 6 -1,65 % 17,30 % 11,90 % 20,17 % Detail
Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc 6 -1,87 % 11,11 % 6,17 % 22,12 % Detail
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis 6 -1,57 % 17,48 % 9,07 % 20,16 % Detail
Allianz Europe Equity Growth Select A EUR - dis 6 -1,80 % 9,67 % 7,67 % 22,20 % Detail
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) CZK - acc 6 -1,36 % 6,18 % 9,33 % 23,30 % Detail
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) USD - acc 6 -1,58 % 17,61 % 7,91 % 20,20 % Detail
Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc 6 -1,80 % 11,31 % 8,29 % 22,61 % Detail
Allianz Europe Equity SRI AT EUR 5 -1,58 % 4,91 % 9,30 % 12,12 % Detail
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis 7 -1,12 % 3,01 % 3,34 % 15,26 % Detail
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis 6 -1,57 % 8,09 % 2,43 % 12,48 % Detail
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) CZK - acc 6 -1,12 % 5,17 % 5,42 % 14,98 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy