Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic, Cap] EUR 6 -0,07 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Privilege, Cap] 6 -0,07 % Detail
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Privilege, AD] (dis) 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, C] Acc 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic, D] dis 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Classic RH CZK, C] Acc 6 Detail
BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2029 [Privilege RH CZK, C] Acc 6 Detail
Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 0,19 % Detail
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD 6 0,18 % Detail
BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc 6 -0,98 % Detail
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF 6 0,21 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD 6 0,53 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD 6 0,54 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR 6 0,76 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,51 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR 6 0,52 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD 6 0,47 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD 6 0,15 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD 6 0,54 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,10 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,43 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,10 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD 6 0,24 % Detail
Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD 6 0,15 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,09 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD 6 0,23 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD 6 0,23 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,09 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,09 % Detail
Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-USD 6 0,23 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy