Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds India Equity EUR 6 -0,25 % 0,26 % 5,15 % 13,29 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity EUR - distribution Y 6 -0,10 % -1,10 % 6,22 % 13,45 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity USD 6 -0,12 % 0,85 % 7,99 % 14,15 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y 6 -0,20 % -0,60 % 6,74 % 14,33 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR) 6 -0,73 % 25,20 % 2,85 % 14,47 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity EUR 6 -0,49 % 7,53 % 0,78 % 13,73 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY 6 -0,15 % 7,04 % -1,43 % 13,79 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y 6 -0,16 % 4,61 % -2,70 % 14,14 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity USD 6 -0,20 % 8,06 % 5,04 % 14,18 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap 6 0,27 % 2,16 % 3,61 % 15,14 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) 6 -0,31 % 19,11 % 5,90 % 15,91 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR 6 -0,06 % 2,64 % 3,98 % 14,98 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y 6 0,27 % -0,19 % 2,03 % 15,53 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity EUR 7 0,69 % 5,26 % 4,61 % 24,19 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD 7 0,96 % 5,76 % 4,07 % 24,66 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y 7 0,96 % -1,99 % 1,91 % 25,37 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond 5 0,55 % 5,00 % -0,71 % 9,13 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR 4 0,36 % 4,74 % -0,35 % 8,17 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR - distribution Y 5 0,35 % -2,77 % -6,13 % 10,67 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged 5 0,27 % 8,59 % -2,87 % 11,38 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged - distribution Y 5 0,28 % 0,69 % -8,73 % 13,30 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD 5 -0,03 % 4,95 % 1,92 % 9,13 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y 5 -0,02 % -2,36 % -7,89 % 11,27 % Detail
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR 6 -0,13 % -7,47 % 10,58 % 20,64 % Detail
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y 6 -0,13 % -10,16 % 8,77 % 20,86 % Detail
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR [Privilege, C] 6 -0,13 % -6,55 % 9,04 % 20,65 % Detail
BNP Paribas Funds SEASONS EUR 6 -0,17 % 9,16 % 6,19 % 11,89 % Detail
BNP Paribas Funds SMART FOOD 6 -0,81 % -14,54 % 1,39 % 12,87 % Detail
BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y 6 -0,80 % -16,35 % -0,62 % 12,94 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic EUR, C] 6 -0,27 % -8,98 % 5,38 % 16,92 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy