Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H 6 0,17 % Detail
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis) 5 0,20 % -5,71 % -0,24 % 8,74 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic EUR, C] 6 -0,59 % -1,36 % 9,92 % 15,41 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic H EUR, C] 6 -0,16 % 2,62 % 6,05 % 16,68 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Multi-Factor Equity [Classic, C] 6 -0,32 % -0,88 % 8,94 % 15,78 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic EUR, C] 6 -0,90 % -6,01 % 12,02 % 15,02 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic H EUR, C] 6 -0,45 % -2,28 % 5,39 % 16,32 % Detail
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C] 6 -0,63 % -5,57 % 10,35 % 15,70 % Detail
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced 4 0,23 % 0,03 % 1,75 % 6,75 % Detail
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR - distribution Y 5 0,24 % 0,03 % -1,41 % 7,34 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR 7 -0,85 % 22,97 % 4,91 % 37,52 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR - distribution Y 7 -0,84 % 21,05 % 2,14 % 37,70 % Detail
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD 7 1,72 % 24,28 % -0,25 % 38,00 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth EUR 6 -0,02 % 13,42 % 14,21 % 19,12 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth EUR hedged - distribution Y 6 0,11 % 16,44 % 9,16 % 21,37 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth H CZK 6 0,12 % 21,61 % 11,83 % 22,44 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth H EUR 6 -0,08 % 17,35 % 10,42 % 21,29 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth USD 6 -0,39 % 13,65 % 9,23 % 19,46 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth USD - distribution Y 6 -0,04 % 12,62 % 9,88 % 19,53 % Detail
BNP Paribas Funds US High Yield Bond 4 0,04 % 0,39 % 4,92 % 7,98 % Detail
BNP Paribas Funds US High Yield Bond (Hedged EUR) 5 0,20 % 4,23 % 3,20 % 6,71 % Detail
BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD - distribution Y 5 -0,07 % -7,52 % -2,54 % 10,00 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap (Hedged EUR) 6 -0,25 % -1,70 % 4,59 % 19,05 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap EUR 6 -0,69 % -5,43 % 6,97 % 16,58 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap USD 6 -0,42 % -4,98 % 6,98 % 17,25 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap USD - distribution Y 6 -0,42 % -6,33 % 5,31 % 17,35 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR 6 -0,07 % -9,62 % 11,35 % 19,54 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y 6 -0,80 % -11,48 % 8,10 % 19,61 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged 7 -0,13 % -6,51 % 6,34 % 21,88 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap USD 7 -0,44 % -9,43 % 8,50 % 20,14 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy