Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF 4 -0,23 % 0,00 % 2,25 % 5,48 % Detail
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF 6 0,00 % 0,00 % 3,03 % 19,40 % Detail
ComStage MSCI Japan UCITS ETF 6 0,00 % 0,00 % 5,88 % 17,00 % Detail
ComStage MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 6 0,10 % 0,00 % 8,40 % 17,51 % Detail
ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF 6 0,00 % 0,00 % 14,56 % 20,92 % Detail
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF 6 0,00 % 0,00 % 6,03 % 20,99 % Detail
ComStage STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF 6 0,04 % 0,00 % 8,43 % 17,30 % Detail
ComStage STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF 6 0,00 % 0,00 % 7,00 % 24,16 % Detail
Covivio (REIT) (dis) 7 -1,49 % -21,08 % 5,27 % 28,87 % Detail
CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc 5 -0,25 % 3,71 % 6,67 % 15,59 % Detail
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc 5 -0,40 % -13,26 % 2,79 % 11,98 % Detail
CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC 5 -0,12 % -12,85 % 1,20 % 12,98 % Detail
CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD 6 -0,38 % -10,21 % 3,63 % 13,46 % Detail
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc 6 -0,06 % 10,25 % 8,93 % 21,63 % Detail
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc 6 -0,07 % 6,36 % 6,82 % 20,57 % Detail
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc 6 -0,07 % 7,42 % 7,73 % 20,52 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc 7 3,90 % -1,59 % -1,35 % 29,22 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc 7 4,17 % -1,14 % 1,77 % 29,32 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc 7 3,48 % -2,10 % 6,23 % 29,17 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc 6 -1,09 % -2,14 % 7,20 % 15,07 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc 6 -0,71 % -1,66 % 7,08 % 15,07 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc 6 -0,43 % -1,18 % 7,09 % 15,98 % Detail
CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc 6 0,46 % -11,19 % 2,27 % 19,67 % Detail
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc 7 0,74 % -10,71 % 1,49 % 20,43 % Detail
CPR Invest - Global Resources A CZK Acc 6 0,08 % -11,54 % 4,37 % 19,66 % Detail
CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc 6 -0,71 % -8,83 % 6,28 % 13,74 % Detail
CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC 5 -0,27 % -9,72 % -6,04 % 13,76 % Detail
CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc 6 -0,06 % -6,43 % 1,29 % 17,50 % Detail
CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc 6 -0,81 % -0,60 % -0,45 % 21,14 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. 4 0,14 % 1,88 % -4,29 % 8,08 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy