Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 4 -0,17 % -6,66 % 2,84 % 7,74 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 4 -0,18 % -6,13 % 1,26 % 7,79 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 -0,15 % -3,17 % 3,80 % 7,95 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 -0,16 % -2,63 % 2,76 % 7,73 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM CORPORATE 4 0,10 % 2,64 % 3,93 % 3,88 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4 0,12 % 1,74 % 4,02 % 8,60 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4 0,27 % 2,02 % 2,21 % 6,08 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EURO CORPORATE 3 0,28 % 2,68 % 2,44 % 4,94 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 4 0,08 % 5,72 % 4,58 % 5,08 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND INFLATION LINKED 3 0,12 % -0,56 % 0,92 % 5,57 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA CORPORATE 4 0,29 % 0,56 % 1,85 % 6,86 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4 0,18 % 4,18 % 4,74 % 6,71 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE EQUITY RESEARCH 6 -0,52 % 5,86 % 5,59 % 13,20 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FAIR INVEST 6 -0,27 % 6,10 % -5,32 % 16,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FIXED INCOME PLUS 4 0,22 % -0,80 % -2,26 % 4,51 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FUTURE INVEST 6 -0,05 % 2,19 % 5,37 % 17,04 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE GREEN INVEST 6 -0,07 % -16,12 % 4,87 % 21,76 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE CORPORATE 3 0,04 % 3,75 % 1,68 % 1,10 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE DOLLAR 2 -0,40 % -1,21 % 1,85 % 7,58 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE DOLLAR 4 -0,40 % -1,80 % 2,58 % 7,66 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO 2 -0,01 % 2,76 % 0,45 % 0,47 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO PLUS 2 0,03 % 2,61 % 1,53 % 0,71 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3 0,25 % 2,56 % 1,66 % 4,66 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 2 0,03 % 2,93 % 0,18 % 1,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 -0,26 % 3,14 % 11,16 % 15,65 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 -0,25 % 2,59 % 7,19 % 15,86 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 6 -0,54 % 5,17 % 5,58 % 13,83 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 6 -0,21 % 6,02 % 2,86 % 13,50 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK BIOTEC 6 -1,10 % -13,81 % 9,44 % 19,12 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EM GLOBAL 6 0,20 % -1,52 % 2,55 % 15,09 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy