Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 2 0,03 % 3,86 % 0,28 % 1,02 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 0,51 % 20,62 % 11,94 % 15,20 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 0,50 % 20,26 % 7,77 % 15,42 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 6 0,13 % 12,79 % 6,57 % 13,89 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 6 0,85 % 22,16 % 3,46 % 13,13 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK BIOTEC 6 -2,48 % 6,19 % 10,14 % 18,64 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EM GLOBAL 6 0,45 % 6,05 % 2,86 % 14,02 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 7 0,34 % 26,91 % 2,05 % 38,05 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 6 0,14 % -1,90 % 2,70 % 22,89 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK GLOBAL 6 0,32 % 19,33 % 5,94 % 14,70 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK ISTANBUL 7 1,65 % 14,97 % 2,14 % 32,42 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK REAL ESTATE 6 1,40 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK TECHNO 6 0,54 % 56,63 % 11,52 % 22,53 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 7 0,35 % -25,51 % 3,53 % 26,47 % Detail
Erste Asset Management GmbH - PRIVATE BANKING DYNAMIC 4 -0,05 % 6,94 % 1,25 % 6,31 % Detail
Erste Asset Management GmbH - PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 4 -0,10 % 13,04 % 2,59 % 8,48 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Aktívne portfólio 4 -0,05 % 6,22 % 1,58 % 4,92 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Erste Private Banking Conservative 4 -0,04 % 4,71 % -1,30 % 5,87 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - ERSTE Realitná Renta 2 0,00 % 0,36 % 0,00 % 2,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - ESG fond dividendových akcií 4 0,18 % -0,57 % 0,40 % 9,13 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - ESG MIX Aktív 4 -0,03 % 7,81 % 1,58 % 6,85 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - ESG MIX Balans 4 -0,05 % 6,67 % 1,03 % 5,40 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - ESG MIX Klasik 3 -0,09 % 5,82 % 0,43 % 4,34 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Euro Plus Fond 2 0,00 % 4,30 % 1,50 % 1,69 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Eurový dlhopisový fond 3 -0,01 % 5,57 % 1,84 % 3,64 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Fond budúcnosti 5 0,00 % 11,58 % 3,17 % 10,82 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Fond maximalizovaných výnosov 6 -0,02 % 25,33 % 5,26 % 18,10 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Fond reálnych aktív 4 -0,06 % 5,16 % 3,06 % 5,46 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Fond zodpovedného investovania 4 0,00 % 2,82 % -4,11 % 7,20 % Detail
Erste Asset Management GmbH, pobocka Slovenská republika - Global Renta 3 -0,07 % 4,81 % 0,16 % 4,41 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy