Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Eurizon Capital S.A. - Konzervatívne Portfólio 3 0,15 % 2,97 % 0,66 % 2,44 % Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 15 3 0,19 % 1,21 % 4,50 % 4,14 % Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 30 4 0,18 % 1,42 % -3,56 % 5,44 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 0,06 % 2,72 % 0,77 % 0,38 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Stredoeurópske Aktívne Portfólio 4 0,00 % 9,14 % 4,44 % 7,11 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Svetové Portfólio 6 -0,13 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Vyvážený Rastový fond 5 -0,43 % -5,80 % 1,44 % 14,47 % Detail
EUWAX Gold 5 0,40 % 0,00 % 1,02 % 12,93 % Detail
EUWAX Gold II 5 1,03 % 7,37 % 8,92 % 11,60 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,11 % 4,95 % 7,08 % 16,28 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR 6 -0,27 % -2,61 % 7,78 % 13,06 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -0,33 % 0,67 % 5,80 % 14,60 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-USD 6 0,18 % -2,13 % 7,83 % 14,30 % Detail
Fidelity - America Fund A-DIST-USD 6 -0,77 % -2,91 % 8,79 % 14,29 % Detail
Fidelity - America Fund A-Euro - DIST 6 -0,08 % -2,65 % 7,92 % 13,06 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,03 % -1,80 % 11,30 % 13,06 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,79 % -2,13 % 8,79 % 14,30 % Detail
Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,00 % -2,07 % 8,29 % 13,07 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 6 0,22 % -10,35 % 6,10 % 11,08 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD 6 -0,75 % -12,26 % 4,96 % 11,08 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,72 % -10,27 % 5,93 % 11,07 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,41 % -9,28 % 7,97 % 16,40 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD 6 -1,19 % -9,57 % 7,54 % 17,49 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,36 % -8,46 % 7,19 % 16,39 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,22 % -8,84 % 4,23 % 17,51 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,44 % -8,91 % 6,06 % 16,38 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD 5 -0,72 % -6,20 % 0,06 % 10,86 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,05 % -5,24 % -3,41 % 9,82 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,71 % -4,68 % 10,46 % 16,41 % Detail
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,02 % -2,73 % 4,80 % 8,97 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy