Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc 6 0,05 % 1,18 % 4,60 % 13,61 % Detail
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD - acc 6 -0,21 % 0,49 % 0,57 % 13,91 % Detail
Allianz German Equity AT EUR - acc 6 1,34 % 10,96 % 7,92 % 16,83 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc 7 1,23 % 29,66 % 12,26 % 31,47 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc 7 0,79 % 24,48 % 10,63 % 30,65 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc 7 0,63 % 20,47 % 13,30 % 28,39 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc 7 0,37 % 19,75 % 13,01 % 28,49 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) 7 0,37 % 20,94 % 12,84 % 28,49 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) 6 0,14 % 14,26 % 4,01 % 17,25 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD 6 -0,12 % 13,55 % 11,43 % 16,22 % Detail
Allianz Global Food Security - A - EUR (dis) 5 -1,15 % -15,39 % -7,35 % 13,59 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - EUR acc 5 -1,14 % -15,39 % -7,40 % 13,61 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - USD acc 6 -1,24 % -15,75 % -7,36 % 13,95 % Detail
Allianz Global Food Security - P - GBP (dis) 5 -1,16 % -15,08 % -6,82 % 13,77 % Detail
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 7 -0,29 % 19,33 % 6,44 % 19,20 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis 3 0,16 % 0,71 % -2,13 % 3,24 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc 3 0,63 % 7,12 % 2,51 % 6,14 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc 3 0,16 % 2,80 % -0,41 % 2,71 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc 3 -0,27 % -1,33 % 3,22 % 7,20 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 -0,29 % 5,75 % 4,46 % 17,35 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc 6 -0,57 % 1,57 % 8,01 % 16,15 % Detail
Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) 6 0,16 % -5,89 % 2,16 % 17,39 % Detail
Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis 5 0,87 % 1,10 % 0,72 % 12,87 % Detail
Allianz Income and Growth A USD - dis 5 0,45 % -2,77 % 4,96 % 12,34 % Detail
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) EUR - acc 5 0,87 % 7,81 % 5,42 % 11,76 % Detail
Allianz Income and Growth AT USD - acc 5 0,45 % 3,59 % 8,99 % 10,90 % Detail
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc 6 -0,33 % -1,92 % 7,20 % 19,32 % Detail
Allianz Oriental Income A (H-USD) USD - dis 6 -0,80 % 2,24 % 12,09 % 17,85 % Detail
Allianz Oriental Income A USD - dis 6 -0,33 % -2,90 % 8,15 % 19,37 % Detail
Allianz Oriental Income AT EUR - acc 6 -0,07 % -1,30 % 9,18 % 19,09 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy