Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 0,52 % -1,87 % -3,60 % 7,89 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 5 -0,47 % 1,71 % 2,43 % 16,16 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 5 -0,27 % 1,85 % 2,63 % 16,57 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 0,13 % 0,13 % -7,05 % 17,51 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,46 % 2,65 % -1,34 % 16,17 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,36 % 2,29 % 4,93 % 16,55 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 0,10 % 0,03 % -7,04 % 17,75 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 -0,53 % 1,65 % 10,78 % 10,77 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 6 -0,54 % 1,59 % 10,79 % 11,87 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 0,23 % 0,56 % 9,87 % 10,89 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 6 -0,51 % 0,31 % 9,86 % 12,00 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,22 % 2,75 % 7,35 % 10,76 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 5 0,24 % 0,60 % 6,54 % 10,98 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 6 -0,55 % 0,36 % 6,42 % 12,13 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,00 % 2,19 % 3,12 % 19,05 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 -0,19 % -6,26 % 9,36 % 16,70 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 0,15 % -1,25 % 2,76 % 17,04 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 6 0,27 % -5,86 % 6,50 % 17,85 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 6 -0,91 % -6,70 % 6,11 % 17,86 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,46 % -0,96 % -2,04 % 17,05 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,09 % -5,57 % 2,38 % 16,72 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,88 % -5,89 % 7,58 % 17,84 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 7 0,06 % -12,52 % 4,57 % 28,01 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 7 0,54 % -12,09 % 4,60 % 29,25 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 7 -1,18 % -13,57 % 4,50 % 28,02 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 7 -1,97 % -13,83 % 4,43 % 29,24 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 7 -2,01 % -13,14 % 5,27 % 29,27 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 6 -0,99 % -8,32 % 3,32 % 20,27 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 -1,93 % -9,66 % 0,23 % 21,37 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 6 -1,94 % -11,32 % 9,44 % 21,54 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy