Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 -1,58 % 7,90 % 10,96 % 10,20 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 6 -1,53 % 8,63 % 10,98 % 10,99 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 -1,60 % 6,46 % 10,06 % 10,29 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 6 -1,53 % 7,29 % 10,07 % 11,12 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -1,60 % 8,82 % 9,05 % 10,19 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 5 -1,59 % 6,52 % 6,92 % 10,39 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 6 -1,56 % 7,36 % 7,09 % 11,26 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -1,19 % -4,94 % 3,04 % 17,94 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 -1,76 % 0,26 % 9,46 % 15,81 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -1,71 % -0,29 % 2,97 % 16,21 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 6 -1,70 % 0,95 % 6,62 % 16,74 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 6 -1,71 % 0,93 % 1,66 % 16,78 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -1,67 % 0,42 % 1,89 % 16,14 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,76 % 1,07 % 3,56 % 15,84 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,71 % 1,80 % 3,76 % 16,75 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 7 -1,89 % -23,22 % 3,46 % 27,72 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 7 -1,80 % -22,69 % 3,46 % 28,91 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 7 -1,82 % -23,16 % 3,49 % 27,98 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 7 -1,80 % -22,71 % 3,45 % 28,90 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 7 -1,74 % -22,02 % -3,16 % 28,95 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 6 -1,56 % -13,60 % 3,30 % 20,55 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 -1,51 % -13,00 % 0,48 % 21,58 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 6 -1,50 % -14,63 % 9,40 % 21,84 % Detail
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 6 -1,72 % -8,33 % 2,80 % 22,79 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,18 % -0,13 % 3,06 % 6,71 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD 4 0,24 % 0,54 % 3,90 % 7,47 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,18 % 0,26 % 2,50 % 6,71 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 6 -1,37 % 2,99 % 7,21 % 14,15 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-USD 6 -1,32 % 3,65 % 7,26 % 15,20 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR 6 -1,37 % 2,99 % 7,22 % 14,16 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy