Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 6 0,34 % -10,36 % 2,83 % 24,19 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,35 % -2,92 % 2,81 % 6,61 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,42 % -3,23 % 3,61 % 7,59 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,36 % -2,53 % 3,20 % 6,60 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 6 -0,10 % -2,02 % 6,97 % 15,61 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-USD 6 -0,53 % -2,11 % 7,02 % 16,70 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR 6 0,24 % -1,78 % 7,00 % 15,62 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-USD 6 -0,53 % -2,10 % 7,00 % 16,71 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,56 % -1,27 % 10,82 % 16,71 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR 7 0,23 % -0,38 % 1,63 % 25,19 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD 7 0,68 % 0,00 % 1,64 % 26,16 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR 7 0,18 % -2,12 % 0,62 % 25,26 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD 7 -0,60 % -2,30 % 0,57 % 26,26 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR - instit 7 0,18 % 0,66 % -0,51 % 25,21 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-USD - instit 7 -0,59 % 0,28 % 2,31 % 26,18 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-EUR 6 0,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-USD 6 7,52 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-EUR 6 0,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-USD 6 -0,16 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-EUR - instit 6 0,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-USD - instit 6 -0,16 % Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,10 % 2,66 % 0,39 % 6,44 % Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD 4 -0,35 % -1,57 % 3,51 % 7,90 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR 5 1,03 % -1,65 % 3,87 % 9,66 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 0,67 % 2,03 % 0,40 % 10,73 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD 5 0,26 % -1,97 % 3,80 % 9,58 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR 5 1,00 % -5,88 % -0,70 % 10,33 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD 5 0,22 % -5,96 % -0,71 % 10,41 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 0,66 % 2,77 % -1,31 % 10,73 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit 5 1,02 % -1,00 % 1,93 % 9,64 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy