Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,22 % -1,26 % 4,57 % 9,55 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 5 0,67 % -2,15 % -5,63 % 10,87 % Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR 4 0,32 % 4,54 % -0,06 % 8,83 % Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD 5 -0,21 % 4,78 % -0,16 % 8,82 % Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,22 % 5,52 % 0,51 % 8,83 % Detail
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,44 % 6,66 % -3,39 % 9,65 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,50 % -8,75 % 5,57 % 17,01 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-EUR 6 0,25 % -8,45 % 5,51 % 15,68 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,50 % -8,76 % 5,50 % 17,03 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,56 % -7,98 % 6,45 % 16,99 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 6 0,21 % -6,08 % 3,85 % 16,56 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 6 0,00 % -2,03 % 0,64 % 16,36 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 6 0,64 % -5,84 % 4,25 % 17,80 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 6 0,29 % -6,20 % 2,04 % 16,57 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 6 -0,51 % -6,51 % 3,56 % 17,80 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 -0,06 % -2,03 % -4,42 % 19,16 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,29 % -5,25 % 3,62 % 16,54 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,50 % -5,51 % 4,47 % 17,81 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,27 % -6,17 % -0,71 % 16,58 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,77 % 7,75 % 4,75 % 18,00 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 6 -0,30 % 3,01 % 3,03 % 15,51 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 6 0,42 % 2,73 % 3,55 % 15,57 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,41 % 4,30 % 4,32 % 15,53 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,63 % -0,56 % 2,09 % 7,54 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 4 0,24 % -4,67 % 4,28 % 9,77 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 4 0,67 % -1,55 % 0,57 % 7,57 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 0,27 % -4,27 % 1,58 % 9,80 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,11 % -0,61 % -0,18 % 8,03 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 0,01 % 2,75 % 0,36 % 0,25 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) 1 0,01 % 2,12 % -2,55 % 0,41 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy