Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 0,01 % 2,86 % 0,18 % 0,24 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,44 % 2,17 % 1,91 % 6,31 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 4 0,47 % 0,56 % 0,55 % 6,40 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,48 % 2,57 % 2,22 % 6,33 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 4 0,46 % -0,09 % -0,24 % 6,29 % Detail
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,32 % 1,76 % 1,16 % 2,33 % Detail
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 3 0,32 % 0,79 % -1,00 % 2,37 % Detail
Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR 6 0,48 % 13,30 % 3,73 % 16,80 % Detail
Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis) 6 0,51 % 10,42 % -0,87 % 17,03 % Detail
Fidelity - Euro Stoxx50™ Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,55 % 13,50 % 5,23 % 16,82 % Detail
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 6 -0,46 % 5,71 % 7,09 % 16,12 % Detail
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR 6 0,50 % 6,22 % 6,19 % 16,14 % Detail
Fidelity - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR 6 0,53 % 7,15 % 7,10 % 16,16 % Detail
Fidelity - European Fund A-ACC-EUR 6 -0,18 % 7,75 % 4,67 % 17,09 % Detail
Fidelity - European Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,87 % 9,54 % 4,32 % 17,09 % Detail
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR 6 0,07 % 7,52 % 2,50 % 13,36 % Detail
Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST 6 0,24 % 6,40 % 5,67 % 13,41 % Detail
Fidelity - European Growth Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,23 % 8,68 % 5,06 % 13,31 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,79 % 12,22 % 4,11 % 8,49 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR 4 0,37 % 7,81 % 4,53 % 5,39 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 0,35 % 3,42 % -0,61 % 6,24 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit 4 0,79 % 12,89 % 5,46 % 8,44 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,38 % 8,33 % 5,73 % 5,36 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR 6 0,15 % 6,12 % 3,90 % 13,21 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR 6 0,17 % 4,77 % 4,72 % 13,29 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,16 % 7,11 % 4,02 % 13,19 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 6 -0,33 % 2,33 % 8,74 % 13,43 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,20 % 4,80 % 4,78 % 13,40 % Detail
Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR 4 0,12 % 2,08 % 2,85 % 5,89 % Detail
Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 4 0,36 % -0,60 % 1,75 % 6,38 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy