Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 6 0,04 % -3,43 % 5,57 % 16,21 % Detail
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 6 0,73 % -3,17 % 6,66 % 16,23 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 2 0,00 % 2,23 % 2,04 % 1,32 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 2 0,00 % 1,97 % 3,56 % 1,32 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 0,31 % -0,74 % 2,81 % 7,19 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 0,28 % -1,36 % 3,70 % 7,21 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 0,27 % 1,04 % 3,60 % 8,89 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 0,24 % 0,77 % 4,55 % 8,90 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 5 0,51 % 1,30 % 0,61 % 11,24 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 0,17 % 1,92 % 4,34 % 10,42 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 0,17 % 1,83 % 4,16 % 10,42 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 5 0,76 % 2,68 % 2,11 % 12,52 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,16 % 2,87 % 4,65 % 11,51 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,16 % 2,83 % 4,47 % 11,53 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 6 0,71 % 3,62 % 3,20 % 13,46 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,16 % 3,20 % 6,68 % 11,89 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,16 % 3,15 % 6,66 % 11,88 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 6 0,80 % 4,03 % 3,51 % 13,78 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,16 % 3,20 % 6,68 % 11,88 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,16 % 3,21 % 6,65 % 11,91 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 6 -0,21 % 3,79 % 5,81 % 12,50 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 6 -0,55 % 3,70 % 5,75 % 13,81 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,54 % 4,54 % 8,63 % 13,81 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,64 % 2,27 % -0,63 % 8,68 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-GBP 4 0,68 % 2,26 % 1,56 % 8,11 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 4 0,49 % -1,37 % -3,30 % 6,03 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,65 % 2,91 % -0,03 % 8,69 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 6 1,41 % 8,67 % 9,75 % 16,72 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 1,35 % 9,57 % 10,69 % 16,70 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit 6 1,41 % 9,56 % 10,72 % 16,71 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy