Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR 6 -1,17 % 4,79 % 6,32 % 16,08 % Detail
Fidelity - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR 6 -1,15 % 5,70 % 10,56 % 16,08 % Detail
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR 6 -1,51 % 5,60 % 2,68 % 13,12 % Detail
Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST 6 -1,51 % 4,26 % 1,88 % 13,18 % Detail
Fidelity - European Growth Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,44 % 6,50 % 6,80 % 13,07 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,04 % 3,57 % 3,97 % 8,48 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR 4 -0,40 % 8,59 % 4,61 % 5,49 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,40 % 4,21 % -2,13 % 6,34 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-CZK (hedged) - instit 4 0,04 % 4,14 % 6,49 % 8,43 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,40 % 9,12 % 3,38 % 5,46 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR 6 -1,56 % 4,61 % 4,04 % 12,92 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR 6 -1,51 % 3,27 % 4,82 % 13,02 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,50 % 5,53 % 6,82 % 12,92 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 6 -1,23 % 9,31 % 9,60 % 13,03 % Detail
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,52 % 3,26 % 4,96 % 13,08 % Detail
Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR 4 -0,89 % 5,08 % 2,99 % 5,91 % Detail
Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 4 -0,93 % 1,97 % -1,16 % 6,39 % Detail
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 6 -1,86 % 2,12 % 5,95 % 16,11 % Detail
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 6 -1,87 % 1,66 % 3,65 % 16,13 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 2 0,00 % 3,08 % 3,02 % 1,32 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 2 0,00 % 2,81 % -0,47 % 1,33 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,18 % 1,56 % 2,78 % 7,13 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,23 % 0,87 % 1,14 % 7,16 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -1,11 % 8,45 % 5,71 % 8,67 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -1,08 % 8,21 % 3,37 % 8,68 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 5 0,09 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -1,44 % 13,75 % 4,88 % 10,19 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -1,44 % 13,66 % 4,70 % 10,19 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 5 0,09 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 -1,47 % 14,49 % 5,19 % 11,17 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy