Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 5 -0,21 % 7,36 % 2,48 % 12,47 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,39 % 14,37 % 5,16 % 11,25 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,38 % 14,31 % 4,98 % 11,26 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) 6 -0,21 % 8,02 % 3,50 % 13,40 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,39 % 14,52 % 7,55 % 11,62 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,34 % 14,43 % 7,53 % 11,62 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 0,34 % 14,47 % 7,54 % 11,61 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 0,39 % 14,50 % 7,52 % 11,64 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 6 0,63 % 17,03 % 6,89 % 12,23 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 6 0,35 % 15,62 % 6,83 % 13,25 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,35 % 16,59 % 9,69 % 13,40 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,22 % 8,52 % -0,12 % 8,82 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-GBP 4 0,03 % 7,50 % 1,77 % 8,29 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 4 0,19 % 0,88 % -2,85 % 6,35 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,29 % 9,27 % 0,49 % 8,82 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,22 % 21,92 % 12,15 % 16,50 % Detail
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR 6 0,59 % 9,35 % 5,95 % 15,86 % Detail
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR 6 0,55 % 9,10 % 4,98 % 15,87 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-CHF (hedged) - instit 6 0,65 % 12,93 % 5,49 % 15,91 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 6 0,59 % 9,80 % 6,60 % 15,03 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,54 % 9,17 % 4,69 % 15,96 % Detail
Fidelity - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,31 % 2,37 % 1,63 % 5,45 % Detail
Fidelity - Global Bond Fund A-ACC-USD 4 0,29 % -0,71 % 2,40 % 6,65 % Detail
Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD 4 0,35 % -0,32 % 1,69 % 6,70 % Detail
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR 6 0,25 % 19,65 % 6,68 % 16,48 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,51 % 5,34 % 2,79 % 6,61 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,28 % 4,80 % 0,74 % 6,40 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,24 % 5,11 % 1,58 % 6,45 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,29 % 4,46 % 3,22 % 6,76 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) 5 0,37 % 7,64 % 8,11 % 12,60 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy