Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 0,37 % 12,75 % 8,62 % 10,18 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD 6 0,26 % 11,42 % 33,34 % 11,06 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST 5 0,54 % 9,79 % 6,83 % 9,88 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 0,37 % 13,69 % 9,44 % 10,18 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,23 % 12,39 % 10,79 % 11,08 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-DIST-EUR - instit 5 0,57 % 11,96 % 7,44 % 10,05 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit 6 0,20 % 9,29 % 4,84 % 11,11 % Detail
Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD 6 0,11 % 15,58 % 9,75 % 11,43 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR 6 0,00 % 11,24 % 4,32 % 15,95 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,00 % 12,74 % 8,01 % 15,96 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,27 % 11,36 % 8,37 % 17,03 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -0,10 % 20,20 % 9,06 % 15,01 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,08 % 18,69 % 11,35 % 13,85 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR 6 0,19 % 20,19 % 8,30 % 13,05 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,13 % 18,69 % 8,95 % 13,85 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,10 % 21,14 % 9,91 % 15,00 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,07 % 19,73 % 10,56 % 13,90 % Detail
Fidelity - Global Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,00 % 2,14 % 12,33 % 16,47 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 6 -0,02 % 12,30 % 8,86 % 13,41 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD 6 -0,29 % 10,96 % 10,96 % 14,15 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR 6 -0,01 % 12,30 % 5,39 % 13,46 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,00 % 13,25 % 11,72 % 13,47 % Detail
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD 4 0,12 % 5,15 % 5,35 % 7,37 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,04 % 1,02 % 3,00 % 8,18 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) 4 0,04 % 0,74 % -1,93 % 7,25 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,14 % 5,91 % 2,39 % 7,35 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,00 % 6,75 % 3,03 % 7,71 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,13 % 7,49 % 3,83 % 7,36 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 0,07 % 6,22 % 5,58 % 8,89 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 5 0,00 % 2,04 % -0,60 % 8,71 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy