Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 3 0,00 % 5,91 % 0,37 % 2,47 % Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD 3 0,06 % 5,31 % 2,81 % 7,11 % Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis) 3 0,05 % 3,09 % -0,98 % 2,61 % Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 3 0,10 % 6,32 % 0,73 % 2,45 % Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-USD - instit 3 0,14 % 5,79 % 5,30 % 7,11 % Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,09 % 3,37 % 0,55 % 4,88 % Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD 3 0,24 % 2,86 % 2,68 % 7,10 % Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) 3 0,12 % 1,61 % -0,79 % 5,07 % Detail
Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 0,12 % 31,57 % 17,09 % 19,50 % Detail
Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR 6 0,48 % 31,04 % 7,79 % 17,75 % Detail
Fidelity - Global Technology Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,16 % 32,69 % 19,40 % 19,68 % Detail
Fidelity - Global Technology Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,22 % 30,57 % 19,88 % 18,62 % Detail
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR 6 0,38 % 11,29 % 5,64 % 13,54 % Detail
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD 6 0,10 % 10,00 % 5,65 % 14,22 % Detail
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,10 % 10,91 % 8,38 % 14,31 % Detail
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund Y-USD - instit 6 0,11 % 10,78 % 8,71 % 14,33 % Detail
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-EUR 6 1,43 % -9,22 % 5,25 % 21,51 % Detail
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD 6 1,15 % -10,32 % 1,72 % 22,47 % Detail
Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD 6 1,19 % -10,33 % 10,06 % 22,46 % Detail
Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit 6 1,13 % -9,57 % 7,66 % 22,45 % Detail
Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR 6 -0,33 % 22,34 % 4,44 % 14,15 % Detail
Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR 6 -0,29 % 21,93 % -11,04 % 14,17 % Detail
Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD 4 0,35 % -2,32 % 0,61 % 6,89 % Detail
Fidelity - International Fund A-EUR (dis) 6 0,39 % 11,31 % 3,80 % 13,53 % Detail
Fidelity - International Fund A-USD (dis) 6 0,10 % 9,97 % 6,67 % 14,33 % Detail
Fidelity - International Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,43 % 12,17 % 8,66 % 13,52 % Detail
Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR 6 -1,13 % 13,84 % 7,96 % 17,60 % Detail
Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,12 % 12,34 % 4,90 % 17,74 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 0,00 % 38,00 % 10,04 % 14,18 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 0,06 % 38,06 % 10,32 % 14,25 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy