Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR 4 0,22 % -3,82 % 1,79 % 6,65 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 -0,05 % -0,13 % -2,48 % 4,98 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD 4 -0,51 % -4,12 % -0,31 % 7,33 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 0,27 % -4,79 % 0,38 % 6,75 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 -0,06 % -1,08 % -3,37 % 5,12 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,29 % -3,19 % 0,44 % 6,67 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR 5 0,47 % -1,92 % 0,97 % 9,32 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,09 % 1,61 % -1,34 % 11,00 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD 5 -0,36 % -2,27 % 3,14 % 10,45 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR 5 0,39 % -2,64 % 0,43 % 9,35 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,07 % 1,06 % -1,88 % 11,00 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD 5 -0,39 % -2,88 % 3,83 % 10,42 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,35 % -1,22 % 1,69 % 9,31 % Detail
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-EUR 6 -0,26 % -8,92 % 6,68 % 16,37 % Detail
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-USD 6 0,22 % -8,46 % 6,73 % 17,51 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR 6 0,10 % Detail
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR 6 0,90 % 8,38 % 4,38 % 17,22 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR 6 0,00 % 4,79 % 4,09 % 9,98 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD 5 -0,34 % 4,91 % 4,26 % 11,15 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR 6 0,46 % 1,26 % -0,06 % 10,68 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD 5 -0,33 % 1,10 % 1,91 % 11,76 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR 6 0,47 % 6,15 % 4,98 % 9,99 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,25 % 5,85 % 2,90 % 11,41 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR 5 -0,06 % 6,41 % 7,54 % 10,54 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,12 % 7,27 % 9,76 % 10,53 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,91 % 6,97 % 8,36 % 11,88 % Detail
Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR 6 -0,08 % -5,16 % 1,21 % 14,85 % Detail
Fidelity - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,41 % 1,71 % -1,02 % 6,01 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR 6 0,31 % 1,00 % 5,49 % 15,38 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 -0,09 % 4,31 % 2,44 % 18,49 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy