Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-EUR 6 -2,05 % 20,97 % 8,62 % 12,93 % Detail
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY 6 -2,41 % 21,56 % 8,59 % 12,99 % Detail
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY 6 -2,41 % 21,13 % 8,03 % 13,03 % Detail
Fidelity - Japan Value Fund Y-ACC-JPY - instit 6 -2,41 % 22,59 % 12,31 % 12,99 % Detail
Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD 7 -2,50 % 12,18 % 1,54 % 24,92 % Detail
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD 7 -2,49 % 6,88 % 4,31 % 25,08 % Detail
Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit 7 -2,50 % 13,20 % 2,53 % 24,90 % Detail
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR 4 -1,07 % 8,04 % 2,23 % 6,78 % Detail
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 -1,26 % 3,39 % -1,79 % 5,33 % Detail
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD 4 -1,04 % 8,77 % 0,83 % 7,16 % Detail
Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -1,14 % 8,79 % 1,81 % 6,80 % Detail
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR 6 -2,02 % 0,51 % 5,62 % 15,00 % Detail
Fidelity - Pacific Fund A-DIST-USD 6 -1,94 % 1,22 % 2,41 % 15,76 % Detail
Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -2,02 % 1,32 % 5,22 % 14,99 % Detail
Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,95 % 2,07 % 5,43 % 15,77 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 -1,06 % 6,89 % -0,28 % 6,88 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 -1,25 % 2,25 % -2,65 % 5,47 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR 5 -1,39 % 12,90 % 1,68 % 9,64 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 5 -1,52 % 7,74 % -1,05 % 11,36 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD 5 -1,30 % 13,68 % 4,17 % 10,49 % Detail
Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR 6 -1,75 % -6,95 % 6,56 % 15,35 % Detail
Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD 6 -1,71 % -6,33 % 6,58 % 16,44 % Detail
Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,73 % -6,13 % 5,12 % 15,37 % Detail
Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,70 % -5,55 % 5,29 % 16,43 % Detail
Fidelity - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,33 % 0,53 % -0,85 % 6,38 % Detail
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD 6 -1,09 % 13,20 % 10,31 % 17,21 % Detail
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,08 % 14,16 % 12,67 % 17,29 % Detail
Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit 6 -1,02 % 13,77 % 12,38 % 15,94 % Detail
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) 6 -0,70 % 3,04 % -0,90 % 21,11 % Detail
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -1,02 % 11,19 % 9,03 % 16,60 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy