Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 6 -0,51 % 0,61 % 5,53 % 16,31 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 0,00 % 5,43 % 3,35 % 18,54 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,37 % 1,86 % 6,39 % 15,34 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,51 % 1,46 % 6,44 % 16,27 % Detail
Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD 6 -1,24 % -20,23 % -1,40 % 13,50 % Detail
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit 6 -1,24 % -21,24 % -0,21 % 13,59 % Detail
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 -0,26 % 0,35 % 3,09 % 15,31 % Detail
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP 6 -0,20 % 0,33 % -0,97 % 15,16 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 5 1,31 % -4,23 % 3,32 % 7,88 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,01 % -4,51 % 3,84 % 8,00 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD 4 -0,00 % -6,74 % 1,24 % 8,15 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,44 % -0,26 % -0,53 % 6,05 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,00 % -4,12 % 5,52 % 8,01 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit 4 0,01 % -6,75 % 0,37 % 8,36 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD 1 -0,42 % -1,57 % 1,94 % 7,85 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) 2 -0,42 % -4,36 % 0,89 % 7,99 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit 1 -0,42 % -1,48 % 3,20 % 7,85 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR 4 0,99 % 0,22 % 6,09 % 7,43 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,66 % 4,02 % 2,56 % 6,67 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD 4 0,23 % -0,12 % 6,26 % 7,67 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR 4 1,01 % -4,88 % -0,84 % 8,46 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-USD 5 0,21 % -4,89 % 0,78 % 8,80 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,65 % 4,53 % 3,65 % 6,69 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,95 % 0,66 % 3,97 % 7,42 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,23 % 0,40 % 8,50 % 7,66 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit 4 1,14 % -4,97 % -0,33 % 9,11 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 4 0,67 % -1,38 % -2,42 % 7,02 % Detail
Fidelity - World Fund A-Acc-CZK 6 0,93 % 5,45 % 6,99 % 13,38 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,59 % 13,95 % 10,95 % 17,19 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR 6 0,40 % 5,38 % 7,12 % 13,37 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy