Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD 6 -0,90 % 14,33 % 11,15 % 15,64 % Detail
Fidelity - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,99 % 12,19 % 10,24 % 16,58 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD 6 -1,89 % -0,75 % 5,84 % 16,04 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,92 % 0,12 % 6,89 % 16,02 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR 4 -1,72 % 17,66 % 19,69 % 9,90 % Detail
Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR 6 -1,42 % 7,83 % 3,60 % 15,29 % Detail
Fidelity - Sustainable Europe Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,46 % 8,74 % 7,81 % 15,37 % Detail
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR 6 -1,05 % 8,08 % 5,01 % 16,83 % Detail
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR 6 -1,07 % 7,77 % 6,87 % 17,55 % Detail
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,03 % 8,98 % 11,85 % 16,84 % Detail
Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 6 -1,23 % 14,99 % 11,72 % 16,12 % Detail
Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,29 % 15,96 % 12,68 % 16,09 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR 6 -1,02 % 10,84 % 4,40 % 9,32 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD 5 -1,02 % 11,55 % 10,63 % 9,23 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR 6 -1,04 % 6,65 % 0,18 % 10,06 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD 5 -0,95 % 7,54 % 7,96 % 10,08 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR 4 -1,04 % 11,78 % 11,49 % 8,54 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,97 % 12,58 % 5,23 % 10,64 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR 5 -1,08 % 13,42 % 8,56 % 10,18 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -1,07 % 14,32 % 12,94 % 10,21 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,02 % 15,09 % 13,10 % 11,32 % Detail
Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR 5 -1,94 % 8,59 % 0,04 % 14,38 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR 6 -1,25 % 16,05 % 7,73 % 15,63 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 -1,37 % 10,40 % 3,76 % 18,92 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 6 -1,20 % 16,76 % 7,71 % 16,26 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 -1,39 % 11,49 % 6,45 % 18,96 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,26 % 17,03 % 10,34 % 15,59 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,20 % 17,81 % 10,54 % 16,09 % Detail
Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD 6 -0,48 % -15,43 % -1,50 % 12,61 % Detail
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit 6 -0,48 % -16,48 % -4,91 % 12,72 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy