Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,03 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,64 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 39 - Svetový výber 5 -1,96 % -0,31 % -1,30 % 10,78 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % 0,09 % 10,90 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,29 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,03 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,03 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 42 - Svetový výber 5 -1,84 % 4,61 % 5,17 % 13,96 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,62 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,62 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % -0,04 % 11,37 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 37 - Svetový výber 5 -1,50 % 0,18 % -0,23 % 12,58 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -1,72 % 12,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % -0,04 % 11,28 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,45 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 36 - Svetový výber 5 -1,34 % -0,42 % -0,77 % 11,46 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 90 Long Term 2 5 -1,34 % -0,42 % -0,77 % 11,46 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -1,79 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,11 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,59 % 13,40 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,75 % 13,60 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % -0,37 % 10,66 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % 0,00 % 1,37 % 10,39 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber 5 0,49 % 0,38 % 1,55 % 12,68 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Best In Class Leaders 90 2 5 0,49 % 0,38 % 1,55 % 12,68 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % -0,13 % 10,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 3,73 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -1,72 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -1,72 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 15 - Otvorená príležitosť 5 0,26 % 7,85 % -0,30 % 10,44 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy