Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - World Fund A-ACC-USD 6 -0,38 % 5,12 % 9,55 % 14,52 % Detail
Fidelity - World Fund A-DIST-EUR 6 0,41 % 5,43 % 4,64 % 13,37 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,14 % 10,45 % 5,97 % 15,25 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,42 % 6,35 % 7,25 % 13,38 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,38 % 5,96 % 10,46 % 14,53 % Detail
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF 4 0,19 % -4,83 % -4,31 % 7,33 % Detail
Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF 6 -1,29 % -8,35 % 2,89 % 14,98 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF 6 0,37 % 5,25 % 9,12 % 14,21 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF 5 0,01 % 7,71 % 11,72 % 13,10 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF 5 0,08 % 12,02 % 13,91 % 14,20 % Detail
Fidelity US Quality Income ETF (dis) 6 0,17 % 1,20 % 8,65 % 13,69 % Detail
Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD 6 -0,38 % 2,93 % 11,07 % 13,66 % Detail
First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHK 5 0,36 % 4,45 % 3,23 % 12,50 % Detail
First Eagle Amundi Income Builder Fund - AU 5 0,20 % -2,36 % 4,57 % 9,14 % Detail
First Eagle Amundi Internation Fund - AHE 6 0,32 % 4,45 % 4,09 % 12,34 % Detail
First Eagle Amundi Internation Fund - AHK 6 0,31 % 7,98 % 3,90 % 14,43 % Detail
First Eagle Amundi Internation Fund - AU 6 0,15 % 0,97 % 8,50 % 10,83 % Detail
First Eagle Amundi Internation Fund - RE EUR 5 -0,12 % 1,19 % 6,77 % 9,99 % Detail
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (dis) 5 -0,50 % -14,90 % -0,48 % 14,27 % Detail
First Trust Cloud Computing ETF (dis) 7 1,58 % 22,89 % 14,56 % 28,73 % Detail
First Trust Indxx NextG ETF (dis) 6 0,30 % 6,56 % 8,98 % 14,92 % Detail
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (dis) 7 0,96 % 3,43 % 8,12 % 22,97 % Detail
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF (dis) 7 0,86 % -41,42 % 4,82 % 38,72 % Detail
First Trust US Equity Opportunities ETF (dis) 7 0,39 % -4,51 % 9,34 % 23,71 % Detail
First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF USD 7 -0,46 % -1,54 % 6,11 % 24,51 % Detail
Franklin FTSE China UCITS ETF 7 -0,66 % -11,72 % -2,80 % 26,67 % Detail
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF 4 0,40 % -0,59 % -2,71 % 6,17 % Detail
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF 5 -0,03 % -5,11 % -0,75 % 9,01 % Detail
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF 5 0,15 % -1,34 % 2,20 % 11,53 % Detail
Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF 6 0,42 % 0,20 % 0,75 % 12,99 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy