Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 -1,75 % 10,19 % 3,92 % 15,09 % Detail
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP 5 -1,57 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 5 0,13 % 1,33 % 3,69 % 7,87 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,02 % 2,10 % 3,97 % 7,71 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD 4 0,01 % -1,04 % 0,10 % 7,95 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,22 % -2,75 % -0,48 % 6,50 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,04 % 2,58 % 2,99 % 7,75 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit 4 0,03 % -0,28 % 1,15 % 8,12 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD 1 0,24 % 8,91 % 3,34 % 7,77 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) 2 0,24 % 5,83 % 2,14 % 7,85 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit 1 0,24 % 9,02 % 3,51 % 7,67 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR 4 -0,41 % 8,78 % 6,32 % 7,49 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,64 % 3,87 % 2,64 % 6,85 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD 4 -0,30 % 9,56 % 6,84 % 7,52 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,42 % 3,26 % -0,95 % 8,53 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-USD 5 -0,40 % 4,23 % 1,03 % 8,68 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,57 % 4,43 % 2,64 % 6,86 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,41 % 9,42 % 6,04 % 7,48 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,38 % 10,07 % 6,23 % 7,53 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit 4 -0,23 % 3,51 % 1,15 % 9,04 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 4 -0,57 % -1,46 % -2,36 % 7,26 % Detail
Fidelity - World Fund A-Acc-CZK 5 -1,15 % 19,36 % 20,12 % 10,42 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -1,05 % 11,73 % 11,27 % 16,43 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR 6 -1,39 % 19,45 % 8,26 % 12,88 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-USD 6 -1,34 % 20,21 % 10,51 % 13,82 % Detail
Fidelity - World Fund A-DIST-EUR 6 -1,38 % 19,42 % 7,93 % 12,91 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -1,45 % 18,13 % 11,14 % 14,67 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,39 % 20,42 % 13,35 % 12,89 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,31 % 21,24 % 13,56 % 13,79 % Detail
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF 4 -0,34 % 0,52 % -3,08 % 7,17 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy