Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD 6 -0,14 % -5,28 % 4,96 % 15,34 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 6 0,07 % 8,36 % 5,90 % 17,09 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820 6 0,39 % 5,20 % 4,36 % 14,28 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD - 4820 6 0,19 % 4,24 % 5,33 % 15,83 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 6 -0,09 % 0,86 % 5,97 % 14,58 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR 6 0,04 % 3,15 % 2,28 % 14,52 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP 6 -0,05 % 3,03 % 2,32 % 14,27 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR - 2183 6 0,26 % 4,56 % 5,66 % 12,70 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183 6 -0,12 % 6,76 % 3,11 % 14,13 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD - 2183 6 -0,08 % 3,73 % 5,67 % 14,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR 6 -0,23 % 3,59 % 4,68 % 12,78 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP 6 -0,36 % 3,50 % 4,87 % 12,47 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR 6 0,30 % 3,83 % 4,86 % 12,68 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610 7 0,00 % -9,25 % -0,08 % 25,94 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610 7 0,48 % -9,80 % -0,07 % 26,83 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 7 0,55 % -7,56 % -4,67 % 27,45 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD 7 0,48 % -9,80 % -0,07 % 26,79 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR 7 0,00 % -9,97 % -0,85 % 25,94 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 4 0,00 % -1,10 % 4,28 % 6,33 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 11613 4 0,07 % -1,60 % 4,29 % 6,81 % Detail
Franklin Templeton - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 4 0,29 % 2,05 % 0,36 % 4,76 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916 7 1,24 % 26,42 % 13,92 % 26,59 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 7 0,07 % 24,20 % 6,21 % 27,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR 7 1,25 % 25,52 % 7,71 % 26,59 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 6 -0,13 % 5,57 % 0,67 % 14,19 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 6 -0,66 % 4,40 % 0,69 % 15,10 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN 6 -0,03 % 5,01 % 0,05 % 14,99 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 1 -0,43 % -1,72 % 1,46 % 7,88 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD 3 0,32 % -6,96 % 1,88 % 7,94 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD 3 0,06 % -7,17 % 2,03 % 7,85 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy