Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 4 -0,29 % -3,79 % 3,01 % 6,11 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344 4 -0,44 % -8,36 % -0,12 % 7,91 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD - 4344 4 0,26 % -3,52 % 3,00 % 6,63 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 267 6 -1,12 % 1,95 % 5,72 % 15,59 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 267 6 -1,22 % -3,01 % -0,90 % 18,18 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 6 -0,50 % 2,26 % 6,88 % 16,77 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR 6 -1,12 % 1,97 % 5,36 % 15,58 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)GBP 6 -1,24 % 2,14 % 5,36 % 15,29 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD 6 -0,50 % 2,24 % 4,00 % 16,76 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 6 -0,96 % -4,09 % 2,47 % 17,99 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1 6 -1,19 % -8,07 % -0,52 % 19,92 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR - 12898 6 -1,11 % 14,03 % 14,04 % 12,36 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD - 12898 6 -0,49 % 14,35 % 14,01 % 12,95 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis)USD 6 -0,49 % 13,57 % 13,81 % 12,96 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc)EUR 6 -1,12 % 13,46 % 8,29 % 12,35 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR - 4343 6 -1,05 % 1,38 % 3,78 % 17,44 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 6 -1,08 % -3,59 % -2,67 % 19,73 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343 6 -0,42 % 1,70 % 3,77 % 18,49 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD 7 1,26 % -24,79 % -1,01 % 30,60 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR 7 0,65 % -24,99 % 2,30 % 29,55 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP 7 0,53 % -24,80 % 3,08 % 29,29 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund N(acc)USD 7 1,29 % -25,12 % 3,13 % 30,59 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 1921 7 -0,34 % 41,79 % 2,95 % 37,95 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921 7 0,34 % 42,27 % -2,63 % 40,70 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR 7 -0,21 % 36,35 % -2,89 % 38,11 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR 7 -0,23 % 41,17 % 1,23 % 38,09 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) CHF-H1 5 -0,64 % 8,48 % 1,70 % 12,23 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) EUR-H1 5 -0,89 % 9,83 % -2,04 % 11,79 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD 5 -0,15 % 15,52 % 2,83 % 9,61 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR 4 -0,76 % 5,97 % -9,50 % 10,10 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy