Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (dis) 6 -0,24 % -0,53 % 2,67 % 14,11 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (dis) 6 -0,64 % 4,27 % 3,53 % 14,89 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Climate U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -0,43 % 3,03 % -2,52 % 17,07 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -0,49 % 3,42 % 10,63 % 15,65 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (dis) 7 -0,03 % -9,24 % 6,08 % 19,42 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF 6 -0,03 % 8,55 % 11,41 % 14,76 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF (dis) 6 -0,34 % -1,07 % 0,79 % 13,65 % Detail
Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD 6 -0,11 % -3,39 % 2,42 % 16,85 % Detail
Goldman Sachs Banking & Insurance - X Cap EUR 6 -0,25 % -2,83 % 2,17 % 15,57 % Detail
Goldman Sachs Banking & Insurance - X Cap USD 6 -0,10 % -2,73 % 2,15 % 16,53 % Detail
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (dis) 6 -0,54 % -20,21 % -8,00 % 18,86 % Detail
Goldman Sachs Climate & Environment - P Cap USD 6 -0,51 % -10,86 % 4,13 % 20,18 % Detail
Goldman Sachs Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i) 6 -0,24 % -8,16 % 1,81 % 20,85 % Detail
Goldman Sachs Climate & Environment - X Cap EUR 6 -0,78 % -11,67 % 3,98 % 19,64 % Detail
Goldman Sachs Climate & Environment - X Cap USD 6 -0,51 % -11,31 % 3,68 % 20,18 % Detail
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) 6 -0,56 % -13,39 % -3,64 % 17,03 % Detail
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) 6 1,00 % -9,94 % -4,53 % 17,14 % Detail
Goldman Sachs CZECH CROWN BOND - I Cap - CZK 4 0,21 % 5,68 % 0,34 % 8,61 % Detail
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD 6 0,36 % -5,52 % 4,73 % 15,74 % Detail
Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - P Cap USD 6 0,35 % -2,40 % 0,99 % 15,53 % Detail
Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i) 6 0,07 % -0,10 % 2,04 % 16,49 % Detail
Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - X Cap USD 6 -0,86 % -3,22 % 0,97 % 15,53 % Detail
Goldman Sachs Energy - X Cap CZK (hedged i) 7 -0,08 % 0,76 % 0,77 % 28,78 % Detail
Goldman Sachs Energy - X Cap USD 7 0,10 % -5,11 % 4,02 % 28,10 % Detail
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 0,02 % -4,35 % 8,67 % 16,34 % Detail
Goldman Sachs EURO Equity - X Cap EUR 6 0,11 % 9,75 % 2,35 % 16,57 % Detail
Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR 4 0,36 % 1,31 % 2,45 % 6,91 % Detail
Goldman Sachs Euro Fixed Income - X Cap EUR 4 0,36 % 1,27 % 2,37 % 6,91 % Detail
Goldman Sachs Euro High Dividend - X Cap EUR 6 -0,07 % 10,10 % 4,13 % 15,21 % Detail
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Class P - Capitalisation (EUR) 2 0,16 % 1,29 % 1,86 % 1,54 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy