Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR 6 -0,41 % 1,75 % 4,83 % 19,25 % Detail
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD 6 -0,48 % 0,75 % 4,12 % 19,65 % Detail
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap CZK (hedged i) 7 -0,30 % 1,01 % 0,84 % 27,76 % Detail
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD 7 -0,17 % 6,07 % 4,20 % 26,81 % Detail
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) 6 -0,55 % -3,17 % 4,51 % 18,81 % Detail
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR 6 -0,48 % 1,53 % 2,25 % 18,04 % Detail
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 4 -0,13 % 7,29 % 1,66 % 6,20 % Detail
Goldman Sachs Global High Dividend - P Cap EUR 6 0,03 % 10,21 % 5,35 % 10,87 % Detail
Goldman Sachs Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) 6 -0,04 % 4,45 % 4,75 % 12,38 % Detail
Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) 4 -0,12 % 6,24 % 3,47 % 6,51 % Detail
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 4 0,13 % 5,83 % 3,07 % 6,52 % Detail
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR 6 0,08 % Detail
Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR 6 0,26 % -0,49 % 1,97 % 14,95 % Detail
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR 6 0,26 % -0,97 % 1,78 % 14,94 % Detail
Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 0,19 % Detail
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 -0,66 % 5,23 % 5,38 % 19,85 % Detail
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap EUR 6 -0,58 % 10,41 % 12,93 % 18,96 % Detail
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap USD 6 -0,65 % 9,34 % 5,63 % 19,35 % Detail
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR 6 -0,58 % 10,94 % 13,49 % 18,97 % Detail
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged 6 -0,62 % 10,64 % 8,09 % 20,24 % Detail
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR 6 -0,33 % 20,28 % 4,10 % 15,94 % Detail
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 -0,40 % 14,10 % 13,97 % 16,80 % Detail
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD 7 -2,29 % -7,58 % 3,15 % 25,50 % Detail
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) 6 1,18 % 36,59 % 15,01 % 18,14 % Detail
Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis) 6 0,70 % 20,56 % 5,51 % 19,07 % Detail
Goldman Sachs International Central European Equity - I Cap EUR 6 -0,98 % 25,81 % 8,70 % 17,76 % Detail
Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap CZK 6 -1,08 % 24,52 % 9,90 % 17,74 % Detail
Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR 6 -0,98 % 24,29 % 5,73 % 17,74 % Detail
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - I Cap CZK 2 -0,07 % -3,44 % 1,74 % 5,23 % Detail
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 2 0,30 % -3,55 % 1,61 % 5,17 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy