Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 6 0,69 % -6,15 % 4,52 % 18,46 % Detail
HSBC MSCI Canada UCITS ETF 6 0,70 % 6,56 % 2,76 % 14,68 % Detail
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD 6 2,98 % 0,00 % 0,03 % 18,58 % Detail
HSBC MSCI China UCITS ETF 7 1,63 % -21,15 % 0,32 % 27,41 % Detail
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6 0,85 % 1,16 % 2,10 % 15,73 % Detail
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD 6 2,79 % 0,00 % 2,25 % 16,47 % Detail
HSBC MSCI Europe UCITS ETF 6 0,29 % 7,68 % 5,20 % 13,27 % Detail
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR 6 1,56 % 0,00 % 3,83 % 17,46 % Detail
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 6 1,55 % 22,94 % 5,58 % 13,80 % Detail
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 6 0,26 % -5,31 % 1,97 % 13,45 % Detail
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD 6 0,31 % 0,00 % 2,64 % 16,01 % Detail
HSBC MSCI USA UCITS ETF 6 0,71 % 26,93 % 13,12 % 13,67 % Detail
HSBC MSCI USA UCITS ETF USD 6 -0,88 % 0,00 % 8,56 % 18,18 % Detail
HSBC MSCI World UCITS ETF 6 -0,20 % 0,00 % 6,02 % 16,75 % Detail
HSBC MSCI World UCITS ETF 6 0,46 % 20,85 % 9,42 % 12,51 % Detail
HSBC S&P 500 UCITS ETF 6 0,27 % 26,15 % 12,71 % 13,32 % Detail
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD 6 -0,82 % 0,00 % 8,48 % 18,11 % Detail
IAD Investments - 1. PF Slnko 3 0,03 % 8,02 % 0,51 % 2,62 % Detail
IAD Investments - CE Bond 4 0,00 % 7,58 % 0,47 % 5,35 % Detail
IAD Investments - Český konzervativní 4 -0,18 % 0,49 % 1,15 % 5,46 % Detail
IAD Investments - EURO Bond 3 -0,08 % 6,54 % 0,92 % 3,60 % Detail
IAD Investments - Global Index 6 0,19 % 20,75 % 2,08 % 12,74 % Detail
IAD Investments - Growth Opportunities 6 0,37 % 11,68 % 1,87 % 19,58 % Detail
IAD Investments - KD RUSSIA 7 0,00 % 0,00 % -8,85 % 41,73 % Detail
IAD Investments - Korunový realitný fond 2 -0,05 % -1,38 % 6,01 % 5,14 % Detail
IAD Investments - Optimal Balanced 5 -0,66 % 9,05 % -1,89 % 12,43 % Detail
IAD Investments - Protected Equity 1 2 0,01 % 4,88 % 1,43 % 1,48 % Detail
IAD Investments - Protected Equity 2 3 0,00 % 4,97 % 1,31 % 1,22 % Detail
IAD Investments - Prvý realitný fond 2 0,00 % 3,08 % 4,98 % 1,85 % Detail
IAD Investments - Zaistený - IAD depozitné konto 1 0,01 % 2,52 % 1,24 % 0,33 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy