Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc 4 1,12 % -2,53 % 0,64 % 7,50 % Detail
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc 3 0,93 % 1,01 % -3,68 % 4,60 % Detail
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) 4 -0,40 % 0,05 % 4,46 % 7,91 % Detail
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) 3 0,03 % -1,84 % -1,80 % 4,85 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 0,21 % 4,43 % -0,86 % 7,56 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 5 0,22 % 1,41 % 1,68 % 8,92 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) 5 0,13 % 0,46 % 2,59 % 8,64 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 5 0,13 % 0,46 % 2,59 % 8,64 % Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 0,13 % -5,40 % 0,88 % 9,50 % Detail
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) 5 0,13 % -5,40 % 0,88 % 9,50 % Detail
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) 4 0,48 % -7,10 % -0,03 % 7,87 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 0,02 % -1,75 % -0,76 % 6,74 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 4 0,04 % -4,75 % 4,31 % 9,34 % Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 4 0,04 % -4,75 % 4,31 % 9,34 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 1 -0,42 % -1,63 % 2,40 % 7,86 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 1 -0,42 % -1,63 % 2,40 % 7,86 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) 2 -0,39 % -5,46 % 0,90 % 7,99 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 -0,25 % -2,78 % 1,99 % 7,56 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) 3 -0,25 % -5,66 % 1,17 % 7,63 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Hedged EUR Acc 2 0,10 % 1,36 % -0,79 % 1,93 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) 2 -0,26 % -2,78 % 0,52 % 7,61 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 3 -0,25 % -5,66 % 1,17 % 7,63 % Detail
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD Acc 2 -0,26 % -2,78 % 0,52 % 7,61 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 6 0,40 % -12,21 % -0,84 % 15,40 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 6 0,90 % -11,72 % -7,15 % 14,98 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist 6 0,90 % -11,72 % -7,15 % 14,98 % Detail
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) 6 1,31 % -14,82 % -3,59 % 15,82 % Detail
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) 3 -0,04 % -3,77 % 2,53 % 7,91 % Detail
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) 4 0,63 % -6,10 % 0,28 % 7,53 % Detail
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 4 0,08 % -6,21 % 2,85 % 9,23 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy