Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE 4 0,18 % -5,49 % 2,30 % 5,46 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU 4 0,44 % -5,06 % 4,61 % 6,26 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK 4 0,31 % 4,56 % 1,95 % 7,36 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU 4 0,16 % -2,80 % 7,34 % 7,66 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE 4 -0,16 % -3,11 % 4,99 % 7,48 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU 4 0,11 % -2,66 % 5,35 % 7,74 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE 4 0,18 % -0,21 % 0,08 % 6,66 % Detail
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) 1 0,04 % 2,79 % -4,37 % 0,24 % Detail
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) 1 -0,42 % -1,28 % 2,58 % 7,91 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) 6 -0,60 % -16,26 % 3,05 % 26,55 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 7 -0,32 % -15,90 % 4,42 % 27,19 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) 6 0,20 % 16,22 % 0,01 % 22,12 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) 6 0,33 % 17,76 % 4,36 % 22,63 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A USD (C) 6 -0,18 % 17,01 % 0,08 % 23,35 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) 5 0,17 % 7,36 % 1,32 % 10,99 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) 5 -0,24 % -0,12 % 5,14 % 7,23 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C) 5 0,17 % 3,87 % -0,41 % 8,27 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) 5 -0,00 % 0,34 % 5,96 % 7,62 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR 6 0,02 % -4,00 % 0,35 % 15,12 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd 6 0,45 % -0,04 % -0,40 % 16,77 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD 6 0,29 % -3,54 % 2,55 % 15,67 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) 5 0,63 % 10,25 % -0,89 % 13,15 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) 4 0,27 % 3,48 % 2,14 % 7,14 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) 5 0,54 % 3,98 % -0,69 % 7,98 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) 4 -0,01 % 11,30 % 1,85 % 9,58 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) 4 -0,02 % 7,29 % -1,01 % 6,97 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AE 6 0,17 % -3,15 % 2,53 % 14,86 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AU 6 0,44 % -2,70 % 2,75 % 15,41 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP - AE 6 1,11 % 5,21 % 6,54 % 16,63 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE - AU (C) 6 -0,25 % -6,86 % 7,41 % 11,61 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy