Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 6 -0,54 % -0,14 % 13,24 % 14,37 % Detail
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) 6 0,53 % -14,58 % 4,08 % 14,36 % Detail
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis) 3 0,43 % -0,31 % 0,20 % 4,61 % Detail
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) 5 0,69 % -11,71 % -0,30 % 14,15 % Detail
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) 3 0,33 % -0,73 % 0,18 % 4,61 % Detail
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF EUR 5 -0,13 % -3,13 % 3,14 % 10,14 % Detail
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF EUR 6 -1,01 % -3,99 % 2,89 % 16,36 % Detail
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,08 % 5,36 % 4,85 % 15,99 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc 5 0,49 % 4,41 % 7,63 % 12,84 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 5 0,02 % 5,50 % 7,20 % 11,77 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) 5 0,02 % 5,53 % 7,18 % 11,90 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) 6 0,00 % 0,00 % 5,90 % 18,66 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) 6 1,06 % 0,00 % 5,01 % 18,23 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF Acc 6 0,76 % 11,50 % 5,78 % 14,57 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) 6 0,58 % 8,01 % 2,52 % 14,62 % Detail
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc 5 0,64 % 1,12 % 10,09 % 13,36 % Detail
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,06 % -3,10 % 8,99 % 17,50 % Detail
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,13 % -5,48 % 7,77 % 16,49 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (USD) Acc 5 -0,40 % -0,61 % 6,38 % 11,59 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 6 -0,72 % -2,85 % 9,60 % 11,42 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,72 % -2,85 % 9,60 % 11,42 % Detail
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR 6 -0,20 % -0,85 % 11,70 % 15,77 % Detail
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,59 % 0,53 % 7,82 % 14,15 % Detail
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR 6 -0,04 % 10,46 % 11,15 % 13,54 % Detail
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,19 % -0,25 % 6,70 % 14,66 % Detail
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 6 0,44 % 5,90 % 6,68 % 12,73 % Detail
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 6 0,47 % 2,25 % 2,05 % 13,04 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 6 -0,36 % -1,32 % 12,91 % 13,16 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 6 0,09 % 2,26 % 6,61 % 14,10 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedgeed 6 7,15 % 1,91 % 6,15 % 22,23 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy