Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,40 % -2,82 % 8,88 % 13,07 % Detail
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF 7 0,49 % 2,67 % 7,91 % 22,93 % Detail
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) 6 -1,71 % 0,00 % -3,36 % 21,52 % Detail
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (dis) 4 0,35 % -3,53 % -0,34 % 6,48 % Detail
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) 6 0,19 % -3,42 % -4,51 % 17,06 % Detail
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) 6 -1,30 % -11,88 % 0,39 % 18,75 % Detail
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (dis) 4 0,24 % -0,89 % -4,42 % 7,95 % Detail
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (dis) 6 -0,24 % 8,99 % 12,79 % 17,36 % Detail
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis) 6 -1,09 % -6,25 % 1,94 % 17,91 % Detail
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 4 0,55 % 7,41 % 1,32 % 6,37 % Detail
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (dis) 4 0,37 % -1,17 % 0,27 % 6,05 % Detail
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (dis) 3 0,32 % 1,07 % 0,14 % 2,81 % Detail
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (dis) 4 0,55 % 0,80 % 0,25 % 5,40 % Detail
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (dis) 3 0,04 % 5,00 % -0,32 % 2,93 % Detail
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (dis) 4 0,50 % 0,43 % -0,08 % 5,32 % Detail
iShares EURO Dividend UCITS ETF (dis) 6 0,38 % -7,40 % -2,23 % 15,88 % Detail
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (dis) 1 0,04 % 2,41 % -0,14 % 0,39 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 0,16 % 1,81 % 0,50 % 1,60 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (dis) 2 0,16 % 1,81 % 0,40 % 1,59 % Detail
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) 4 0,74 % -3,63 % 0,99 % 9,84 % Detail
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (dis) 5 0,85 % -10,91 % 0,65 % 14,57 % Detail
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (dis) 3 0,40 % 0,35 % 0,97 % 3,94 % Detail
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 0,61 % 0,90 % 1,44 % 5,34 % Detail
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (dis) 4 0,49 % -0,43 % 0,79 % 5,93 % Detail
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 4 0,60 % -0,30 % 2,20 % 7,98 % Detail
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) 4 0,59 % -2,32 % 1,59 % 7,98 % Detail
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) 5 0,45 % 1,62 % -0,71 % 7,10 % Detail
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 4 0,06 % -2,16 % 1,93 % 8,52 % Detail
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 6 -0,15 % 9,78 % -0,24 % 17,12 % Detail
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 6 0,68 % 10,13 % 0,39 % 16,43 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy