Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution) 3 0,65 % -1,39 % -1,51 % 7,76 % Detail
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 0,07 % -6,89 % 0,30 % 7,39 % Detail
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (dis) 4 0,47 % -0,74 % -0,16 % 6,75 % Detail
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 5 -0,40 % -5,73 % 3,54 % 10,03 % Detail
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 0,64 % -1,79 % -3,52 % 9,64 % Detail
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 4 0,21 % -4,09 % -2,04 % 8,78 % Detail
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dis) 6 -0,50 % -12,57 % 1,71 % 14,39 % Detail
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (dis) 7 0,53 % -4,40 % 5,42 % 19,88 % Detail
iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR 6 0,24 % -0,70 % -3,16 % 17,25 % Detail
iShares Global Water UCITS ETF (dis) 6 -0,02 % -2,29 % 6,16 % 15,78 % Detail
iShares Gold ETF (CH) 5 1,13 % 9,16 % 6,93 % 12,11 % Detail
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) 5 1,40 % 12,99 % 3,00 % 13,72 % Detail
iShares Gold Producers UCITS ETF USD 7 0,18 % 4,32 % -3,23 % 29,36 % Detail
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD 6 0,05 % -15,55 % 4,77 % 20,63 % Detail
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 4 -0,41 % -6,48 % -0,66 % 8,03 % Detail
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR 6 0,22 % Detail
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc 6 0,50 % Detail
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR 6 0,30 % Detail
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc 6 0,45 % Detail
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF 6 0,53 % Detail
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis) 4 0,28 % -6,46 % -1,53 % 8,14 % Detail
iShares Italy Government Bond UCITS ETF (dis) 4 0,40 % -0,37 % 1,70 % 7,50 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) 5 2,35 % 4,43 % -3,07 % 11,86 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5 2,35 % 4,43 % -3,07 % 11,86 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 5 1,15 % -0,30 % 1,14 % 8,60 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 0,48 % -6,32 % 0,75 % 9,66 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 4 0,34 % 3,40 % -2,04 % 5,52 % Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 4 0,28 % -0,25 % 3,30 % 7,20 % Detail
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 5 0,44 % -0,44 % -0,09 % 9,28 % Detail
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5 0,39 % -0,90 % 1,43 % 9,02 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy