Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE 6 0,92 % 1,00 % 6,58 % 14,31 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU 6 0,43 % 1,01 % 7,93 % 14,95 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE 6 -0,30 % 13,33 % -0,39 % 13,26 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AHE 6 -0,67 % 31,61 % 3,38 % 13,21 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ 6 -0,18 % 13,09 % 4,87 % 12,96 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE 6 0,12 % -0,11 % 5,51 % 13,31 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK 6 0,19 % 20,62 % 9,02 % 15,73 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ 6 0,24 % -0,47 % 2,40 % 12,73 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE 7 0,75 % 17,00 % -0,71 % 24,52 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU 7 1,03 % 18,13 % 6,87 % 25,10 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE 6 0,08 % -7,84 % 2,89 % 14,87 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE 6 0,02 % -3,59 % -0,60 % 14,31 % Detail
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU 6 -0,41 % -7,87 % 2,89 % 15,27 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 0,28 % -0,66 % -3,04 % 5,31 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) 4 0,04 % -4,42 % -0,69 % 8,65 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C) 3 0,71 % 4,97 % 3,16 % 6,23 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR (C) 3 0,26 % 0,78 % -1,33 % 3,29 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A USD (C) 4 -0,22 % 0,78 % -0,65 % 4,90 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) 4 0,43 % 1,34 % 9,36 % 4,44 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) 5 -0,05 % 1,33 % -2,08 % 5,91 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) 4 0,47 % -1,11 % -3,42 % 6,02 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) 5 -0,04 % -1,14 % -3,48 % 6,82 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) 4 0,50 % -0,36 % 0,87 % 6,66 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) 4 0,50 % -4,31 % -2,26 % 6,72 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) 4 0,24 % 8,01 % 2,24 % 10,69 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C) 4 0,24 % 4,23 % 3,29 % 7,77 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) 4 0,25 % -2,92 % -2,77 % 9,76 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) 6 0,66 % 12,63 % 3,40 % 16,10 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) 6 0,25 % 12,72 % 4,69 % 17,43 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) 5 0,62 % 2,20 % 8,74 % 14,11 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy