Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,73 % 14,34 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,50 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,50 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,69 % 3,77 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,69 % 3,77 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7 3 -1,83 % -1,98 % 2,28 % 10,20 % Detail
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8 3 -1,72 % -2,09 % 1,51 % 10,06 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Globálního růstu 1 4 1,23 % 1,22 % -1,09 % 12,35 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 4 0,77 % 1,67 % 0,12 % 11,16 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Corporates Euro 3 0,40 % 1,74 % 2,22 % 4,47 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Europe 4 0,30 % 11,04 % 1,18 % 10,77 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Markets 4 -0,12 % -3,01 % 6,33 % 7,92 % Detail
KBC AM - KBC Bonds High Interest 4 0,51 % -4,21 % 2,27 % 5,40 % Detail
KBC AM - KBC Renta Canarenta 4 0,32 % -6,86 % 2,89 % 8,06 % Detail
KBC AM - KBC Renta Czechrenta 4 0,10 % 5,77 % 3,94 % 8,62 % Detail
KBC AM - KBC Renta Dollarenta 4 0,18 % -7,23 % 2,70 % 8,04 % Detail
KBC AM - KBC Renta Eurorenta 4 0,62 % -1,55 % 2,50 % 6,24 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 1,96 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 1,96 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,87 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,87 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 3,07 % 9,73 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 3,07 % 9,73 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,33 % 1,89 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,33 % 1,89 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXVII. - SRDCOVÁ INVESTÍCIA 6 0,68 % 0,00 % 0,39 % 15,10 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXVII. - SRDCOVÁ INVESTÍCIA 6 0,68 % 0,00 % 0,39 % 15,10 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXXI. - Dobrý štart 1 5 0,72 % 0,00 % 1,37 % 13,55 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXXI. - Dobrý štart 1 5 0,72 % 0,00 % 1,37 % 13,55 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 1 - Svetový expres 4 0,09 % 0,00 % 0,82 % 6,16 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy