Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 3 -0,24 % 2,39 % 0,23 % 3,27 % Detail
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc 4 -0,27 % 5,72 % 3,12 % 5,27 % Detail
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,26 % 2,72 % -1,16 % 5,55 % Detail
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 0,12 % 2,19 % 0,40 % 3,48 % Detail
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) 5 -0,66 % 1,84 % 0,51 % 15,10 % Detail
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) 7 -0,82 % 0,95 % -4,07 % 42,88 % Detail
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 -0,03 % 2,56 % 0,84 % 4,68 % Detail
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 -0,26 % 2,60 % 1,44 % 8,36 % Detail
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 4 -0,40 % 3,65 % -4,87 % 7,22 % Detail
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,35 % 1,67 % -5,50 % 7,12 % Detail
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) 4 -0,40 % 2,22 % -7,04 % 7,69 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) 5 -0,49 % 2,58 % -2,44 % 6,61 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc 4 -0,41 % 8,04 % 0,54 % 6,47 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) 4 -0,38 % 7,54 % 1,61 % 6,46 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 -0,35 % 1,09 % -0,74 % 7,37 % Detail
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) 2 0,00 % 1,30 % 0,01 % 1,34 % Detail
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF 3 0,03 % 5,31 % 2,87 % 4,61 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Bond Eur 3 0,16 % 4,24 % 4,02 % 1,45 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Profit Eur 4 0,46 % 0,38 % -0,21 % 4,68 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Select 4 1,34 % 8,92 % 2,73 % 4,99 % Detail
JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) 5 0,24 % 4,90 % 3,78 % 11,52 % Detail
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Acc 4 0,00 % 0,31 % -2,78 % 6,47 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 1. emisia 4 0,00 % 0,00 % 0,83 % 7,50 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 1. emisia 4 0,00 % 0,00 % 0,83 % 7,50 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 6. emisia 3 -1,00 % 0,00 % 0,78 % 14,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 6. emisia 3 -1,00 % 0,00 % 0,78 % 14,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,73 % 13,60 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,73 % 13,60 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy