Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,25 % 12,66 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,25 % 12,66 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,46 % 8,74 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,46 % 8,74 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,06 % 20,09 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,06 % 20,09 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,61 % 14,34 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,61 % 14,34 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,49 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,49 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,63 % 3,77 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,63 % 3,77 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7 3 0,56 % 6,06 % 2,64 % 10,08 % Detail
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8 3 0,84 % 5,29 % 1,77 % 9,85 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Globálního růstu 1 4 -0,12 % -3,97 % -1,24 % 12,06 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 4 -0,24 % -4,05 % -0,09 % 10,92 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Corporates Euro 3 0,45 % 6,27 % 2,36 % 4,76 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Europe 4 -0,16 % 7,79 % 1,20 % 10,71 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Markets 4 0,06 % 11,03 % 6,63 % 7,62 % Detail
KBC AM - KBC Bonds High Interest 4 0,65 % 0,94 % 2,35 % 5,56 % Detail
KBC AM - KBC Renta Canarenta 4 0,71 % -0,87 % 2,92 % 8,06 % Detail
KBC AM - KBC Renta Czechrenta 4 0,26 % -0,13 % 3,82 % 8,64 % Detail
KBC AM - KBC Renta Dollarenta 4 0,49 % -0,11 % 2,77 % 7,85 % Detail
KBC AM - KBC Renta Eurorenta 4 0,82 % 4,51 % 2,58 % 6,60 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 1,90 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 1,90 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,84 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,84 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 2,98 % 9,73 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 2,98 % 9,73 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy