Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - MAXIMAL XXXXI. - Dobrý štart 1 5 0,72 % 0,00 % 1,37 % 13,55 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 1 - Svetový expres 4 0,09 % 0,00 % 0,82 % 6,16 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 1 - Svetový expres 4 0,09 % 0,00 % 0,82 % 6,16 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 12 – Svetový výber 5 0,47 % 1,13 % 1,06 % 11,42 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 12 – Svetový výber 5 0,47 % 1,13 % 1,06 % 11,42 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % 0,00 % 1,43 % 10,39 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % 0,00 % 1,43 % 10,39 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Európsky výber 3 -0,34 % 0,00 % 0,00 % 4,04 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Európsky výber 3 -0,34 % 0,00 % 0,00 % 4,04 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 2. emisia 4 0,40 % 0,00 % 0,00 % 5,58 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 2. emisia 4 0,40 % 0,00 % 0,00 % 5,58 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 3. emisia 3 0,11 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 3. emisia 3 0,11 % 0,00 % 0,00 % 4,60 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 4. emisia 4 -0,36 % 0,00 % 0,00 % 5,02 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 4. emisia 4 -0,36 % 0,00 % 0,00 % 5,02 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 5. emisia 6 -0,50 % 0,00 % 0,48 % 16,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 5. emisia 6 -0,50 % 0,00 % 0,48 % 16,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 8. emisia 3 0,95 % 0,00 % -0,33 % 17,95 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 8. emisia 3 0,95 % 0,00 % -0,33 % 17,95 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 9. emisia 3 -0,32 % 0,00 % 0,00 % 4,66 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 9. emisia 3 -0,32 % 0,00 % 0,00 % 4,66 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Energetika & Verejný sektor 4 0,00 % 0,00 % 0,18 % 7,95 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Energetika & Verejný sektor 4 0,00 % 0,00 % 0,18 % 7,95 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Komodity 5 -0,12 % 0,00 % 0,00 % 10,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT - Komodity 5 -0,12 % 0,00 % 0,00 % 10,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 7. emisia 3 -0,22 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT 7. emisia 3 -0,22 % 0,00 % 0,00 % 4,30 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIV. - Európsky výber 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIV. - Európsky výber 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XIX. - Belgický výber 4 -0,16 % 0,00 % 0,00 % 6,15 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy