Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XV. - Najlepší z najlepších 3 0,18 % 0,00 % 0,00 % 4,83 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVI. - Harmonický rast 7 0,00 % 0,00 % 0,19 % 1 932,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVI. - Harmonický rast 7 0,00 % 0,00 % 0,19 % 1 932,94 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVII. - Dolárová šanca 4 -2,99 % 0,00 % 0,99 % 17,61 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVII. - Dolárová šanca 4 -2,99 % 0,00 % 0,99 % 17,61 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVIII. - Rastúci giganti 4 -0,12 % 0,00 % 0,14 % 9,93 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVIII. - Rastúci giganti 4 -0,12 % 0,00 % 0,14 % 9,93 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XX. - Svetový rast 4 -1,65 % 0,00 % 1,33 % 17,25 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XX. - Svetový rast 4 -1,65 % 0,00 % 1,33 % 17,25 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,39 % 5,51 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,39 % 5,51 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXII. - Ázijský rast 5 0,15 % 0,00 % 1,71 % 14,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXII. - Ázijský rast 5 0,15 % 0,00 % 1,71 % 14,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,11 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,11 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,77 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,77 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXX. - Dolárová príležitosť 4 1,61 % 0,00 % 2,06 % 19,73 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXX. - Dolárová príležitosť 4 1,61 % 0,00 % 2,06 % 19,73 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 1,95 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 1,95 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXIX. - Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,54 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXIX. - Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,54 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 3,87 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 3,87 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2030 4 0,15 % 0,14 % 0,33 % 7,56 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2035 4 0,10 % -0,07 % 0,62 % 8,28 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund China 6 -0,87 % -14,18 % 3,38 % 18,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access India Fund 6 -0,29 % -3,42 % 8,82 % 15,76 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Europsky Rast 1 5 1,04 % 3,60 % 1,21 % 12,72 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy