Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Financie 1 5 0,93 % 4,25 % 1,63 % 13,97 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globálny Rast 2 5 1,41 % -2,90 % -1,17 % 10,12 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Flexible Plan 4 0,20 % 0,40 % 0,38 % 6,80 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Investicna Prilezitost 4 1,49 % -0,21 % -1,10 % 8,48 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced 4 0,22 % -0,01 % -0,84 % 5,44 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 0,04 % -0,36 % 0,27 % 8,31 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 1,88 % 1,47 % 2,74 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 1,88 % 1,47 % 2,74 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon USD Low 4 -0,19 % -1,37 % 2,61 % 7,49 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing 6 -0,13 % -27,16 % -0,32 % 22,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Climate Change Responsible Investing 6 -0,09 % -15,17 % 4,55 % 16,34 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Impact Investing Responsible Investing 6 -0,10 % -4,50 % 2,22 % 16,47 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Water Responsible Investing 6 -0,01 % -1,10 % 6,33 % 15,87 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Asia Pacific 6 -0,91 % -0,77 % -1,17 % 13,28 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Belgium 7 -0,53 % -83,61 % -4,01 % 50,39 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback America 6 -0,74 % -2,79 % 6,59 % 16,35 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback Europe 6 -0,54 % 5,74 % 4,40 % 15,20 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Communication Services 6 1,71 % 6,74 % -3,49 % 18,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Europe 6 -100,00 % -100,00 % -100,00 % 25,21 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Markets 6 -1,03 % -2,19 % 3,14 % 15,25 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Europe 6 -0,30 % 6,73 % 1,07 % 13,80 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Eurozone 6 -0,27 % 7,71 % 1,29 % 16,30 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Flanders 6 -0,69 % -2,26 % 6,18 % 14,93 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund High Dividend 6 0,35 % -4,50 % 6,84 % 13,49 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Latin America 7 2,71 % -4,50 % 3,92 % 32,64 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Luxury & Tourism 6 1,10 % 0,92 % 2,64 % 24,50 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Medical Technologies 6 -0,58 % -4,95 % 8,52 % 15,35 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Asia 6 -0,92 % -4,46 % 2,49 % 15,12 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Shares 6 -0,13 % -2,88 % 3,32 % 15,36 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund North America 6 -0,55 % 3,92 % 4,67 % 16,36 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy