Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 3,77 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 3,77 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2030 4 0,03 % 11,60 % 1,70 % 7,21 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2035 4 -0,06 % 12,83 % 2,14 % 7,84 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund China 6 -0,51 % -17,03 % 3,25 % 18,06 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access India Fund 6 0,11 % 37,01 % 9,65 % 14,80 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Europsky Rast 1 5 0,45 % 5,84 % 2,08 % 12,36 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Financie 1 5 0,09 % 4,91 % 2,08 % 13,46 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globálny Rast 2 4 0,72 % 1,14 % -0,43 % 9,88 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Flexible Plan 4 0,10 % 10,01 % 1,20 % 6,72 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Investicna Prilezitost 4 1,23 % 3,56 % -0,23 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced 4 0,23 % 8,71 % 0,12 % 5,23 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 -0,10 % 13,28 % 1,66 % 7,77 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 1,75 % 7,50 % 6,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 1,75 % 7,50 % 6,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon USD Low 4 -0,26 % 10,74 % 3,29 % 7,27 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing 6 -0,32 % -22,10 % -0,31 % 20,52 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Climate Change Responsible Investing 6 -0,16 % -5,08 % 4,97 % 15,61 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Impact Investing Responsible Investing 6 -0,17 % 4,88 % 2,75 % 15,90 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Water Responsible Investing 6 0,03 % 15,48 % 6,82 % 15,72 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Asia Pacific 6 -0,20 % 14,84 % -0,60 % 12,88 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Belgium 7 0,00 % -82,89 % -3,58 % 50,37 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback America 6 -0,74 % 4,38 % 6,47 % 16,35 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback Europe 6 -0,54 % -1,31 % 4,32 % 15,20 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Communication Services 6 1,71 % 0,00 % -3,43 % 18,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Europe 6 -100,00 % -100,00 % -100,00 % 25,21 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Markets 6 -0,36 % 9,91 % 3,57 % 14,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Europe 6 0,17 % 9,48 % 1,44 % 13,71 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Eurozone 6 -0,22 % 10,94 % 1,66 % 16,14 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Flanders 6 -0,26 % 1,75 % 6,45 % 14,77 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy