Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 6 1,93 % -0,35 % -1,39 % 21,78 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Satellites 6 -0,09 % -1,82 % 3,90 % 13,90 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 6 -0,18 % -1,87 % -0,34 % 17,26 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund US Small Caps 7 -0,54 % -10,36 % 5,59 % 20,70 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund USA and Canada 6 -0,17 % 3,65 % 3,87 % 15,77 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 6 -0,57 % -6,16 % 5,84 % 13,66 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing 6 -0,33 % 25,63 % -5,18 % 22,55 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 0,04 % 24,17 % 19,15 % 20,57 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 0,04 % 24,17 % 19,15 % 20,57 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Like 7 0,02 % -81,96 % -5,96 % 51,17 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 5 -0,06 % 0,34 % 7,26 % 12,07 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 6 -0,33 % -4,53 % 1,71 % 15,50 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund World 6 -0,21 % 2,59 % 1,28 % 13,18 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 -0,27 % -1,13 % 2,12 % 7,76 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 2 0,24 % 4,77 % 3,14 % 4,97 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,54 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,54 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,66 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,66 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,58 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,58 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,38 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,38 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 3,81 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 3,81 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,12 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,12 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,70 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,70 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXIII. - Úrokový klik 3 1,06 % 0,00 % 0,39 % 3,92 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy