Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -1,79 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -1,79 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -1,82 % 12,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -1,82 % 12,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -1,82 % 13,50 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -1,82 % 13,50 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 0,99 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 0,99 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,23 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,23 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -1,87 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -1,87 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,69 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,69 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,01 % 10,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,01 % 10,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -1,87 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -1,87 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,02 % 10,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,02 % 10,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,55 % 14,08 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,55 % 14,08 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,08 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,08 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,84 % 10,89 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,84 % 10,89 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber 5 0,57 % 3,81 % 1,29 % 13,04 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber 5 0,57 % 3,81 % 1,29 % 13,04 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,83 % 11,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,83 % 11,01 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy