Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) 6 -0,34 % 12,87 % 3,72 % 15,59 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) 6 -0,42 % 11,80 % 5,01 % 16,59 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) 5 0,27 % 6,13 % 10,33 % 13,87 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) 6 -0,36 % 4,80 % 3,89 % 15,11 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) 6 -0,17 % 4,76 % 5,47 % 17,75 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) 7 -0,55 % 3,74 % 8,97 % 18,29 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) 6 0,01 % 9,33 % 6,06 % 15,24 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) 6 0,01 % 5,51 % -0,03 % 15,23 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C) 6 0,05 % 16,05 % 4,83 % 13,03 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR SATI (D) 6 0,05 % 11,96 % 0,88 % 13,04 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME - A2 USD Hgd QTI (D) 6 0,14 % 10,32 % 2,31 % 12,97 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) 6 -0,49 % 4,99 % 4,38 % 15,61 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) 7 -0,56 % 3,95 % 4,38 % 16,24 % Detail
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R2 EUR (C) 6 -0,49 % 5,61 % 5,22 % 16,61 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 0,20 % 3,79 % 1,64 % 6,96 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) 4 0,13 % 2,77 % 1,65 % 7,52 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) 6 -0,10 % 13,77 % 6,30 % 11,53 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) 6 -0,48 % 12,65 % 4,28 % 12,74 % Detail
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - Class A2 EUR 6 0,14 % Detail
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers - Class A2 USD 6 -0,27 % 17,22 % 7,76 % 13,19 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) 6 0,19 % 9,69 % 4,29 % 13,91 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR (C) 5 0,22 % 18,02 % 6,49 % 10,66 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) 5 0,22 % 14,07 % 2,80 % 10,75 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD (C) 6 -0,16 % 16,87 % 8,07 % 11,79 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) 6 -0,16 % 12,99 % 2,82 % 11,69 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) 5 0,07 % 4,49 % 2,06 % 8,35 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C) 6 -0,32 % 3,47 % 4,56 % 9,56 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) 4 0,03 % -0,27 % 2,64 % 9,35 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) 4 0,03 % -5,71 % -2,05 % 9,48 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) 4 0,13 % 4,94 % 4,73 % 6,87 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy