Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,83 % 11,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -0,83 % 11,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 32 - Svetový výber 5 1,42 % 7,81 % 2,64 % 14,37 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 32 - Svetový výber 5 1,42 % 7,81 % 2,64 % 14,37 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,08 % 11,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,08 % 11,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 34 - Svetový výber 5 2,19 % 0,08 % -0,30 % 12,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 34 - Svetový výber 5 2,19 % 0,08 % -0,30 % 12,29 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,10 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,10 % 11,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 36 - Svetový výber 5 1,92 % -1,84 % -1,09 % 11,62 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 36 - Svetový výber 5 1,92 % -1,84 % -1,09 % 11,62 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 37 - Svetový výber 5 2,19 % -1,08 % -0,57 % 12,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 37 - Svetový výber 5 2,19 % -1,08 % -0,57 % 12,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,50 % 11,79 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -1,50 % 11,79 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 39 - Svetový výber 5 1,81 % -3,28 % -1,67 % 10,87 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 39 - Svetový výber 5 1,81 % -3,28 % -1,67 % 10,87 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,71 % 6,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,71 % 6,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 40 - Svetový výber 5 2,25 % -2,92 % -1,53 % 11,51 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 41 - Otvorená príležitosť 5 2,18 % 0,47 % -2,42 % 12,10 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 42 - Svetový výber 5 2,54 % 2,96 % 5,04 % 14,22 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 42 - Svetový výber 5 2,54 % 2,96 % 5,04 % 14,22 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -0,04 % 9,26 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -0,04 % 9,26 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -0,83 % 9,39 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -0,83 % 9,39 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -1,13 % 9,60 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 4 2,18 % 0,47 % -1,13 % 9,60 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy